Prihláste najlepšie IT projekty do súťaže

Krátka správa

Organizácie štátnej správy, samosprávne kraje, mestá, obce, ale aj podnikatelia a akademické inštitúcie môžu prihlásiť svoje IT projekty a zároveň nominovať lídra, ktorý sa zaslúžil o rozvoj eGovernmentu. Prihlásiť projekt, alebo nominovať osobnosť je možné prostredníctvom stránky www.itapa.sk.

Cena ITAPA sa udeľuje na konferencii ITAPA, ktorá sa tento rok uskutoční 14. – 15. novembra 2006 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Ide o podujatie zamerané na informatizáciu vo verejnej správe. V predošlých ročníkoch cenu získali také projekty, ako eTax – online elektronické služby daňovej správy, Informačný systém pre štrukturálne fondy či zavedenie systému ECDL na Slovensku. Medzi doteraz ocenenými samosprávami sú mestá Malacky, Martin, Komárno, Zvolen, Štúrovo, ale aj Trnavský samosprávny kraj. Kategória eGovernment leader bola po prvýkrát vyhlásená v roku 2005 a jej víťazom sa stala Beáta Brestenská.

Projekty súťažia vo dvoch kategóriách. V kategórii Nové služby sú projekty, prinášajúce občanom nové možnosti komunikácie s úradom, vyhľadania potrebnej informácie, či vybavenia úradnej záležitosti priamo cez internet. V kategórii Zlepšovanie procesov ide o pomoc pri odbúraní rôznych administratívnych alebo rozhodovacích bariér, zvýšenie efektivity, skrátenie času na vybavenie alebo zjednodušenie celého procesu. Najdôležitejšou podmienkou prihlásenia projektu je, že musí ísť o už realizované projekty. Lídrom eGovernmentu sa môže stať osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj eGovernmentu a elektronických služieb, a to nielen na celonárodnej, ale aj na regionálnej či miestnej úrovni.

Slávnostné odovzdanie cien víťazným projektom Ceny ITAPA a vyhlásenie eGovernment Lídra sa uskutoční 14. novembra 2006 počas Galavečera ITAPA 2006 v hoteli Radisson SAS Carlton v Bratislave.