Problém detskej pornografie na internete sa potláča, ale nerieši

foto: čoraz viac mladých ľudí navštevuje na internete sociálne siete

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Bezpečný internet

Schválený text stanovuje minimálne postihy za zhruba 20 trestných činov sexuálneho vykorisťovania, sexuálneho zneužívania detí a detskej pornografie. Parlament bojoval za tvrdšie sankcie, najmä v prípadoch, keď je páchateľom niekto blízky, ako napríklad rodina, či učitelia.

Nové opatrenia na online ochranu detí

Podľa nového právneho predpisu tak musia byť všetky webové stránky, ktoré obsahujú alebo šíria detskú pornografiu odstránené priamo pri zdroji. Minimálne tresty boli stanovené aj pre výrobu alebo držanie detskej pornografie. Trestné by mohlo byť i samotné prezeranie takýchto stránok na Internete. Do právnych predpisoch EÚ sú po prvýkrát zaradené nové koncepty a trestné činy  ako "sexuálni turisti"  alebo "grooming" (spriatelenie sa s deťmi prostredníctvom internetu s cieľom sexuálne ich zneužiť).

Páchatelia sexuálnych trestných činov budú tiež čeliť prísnejším pravidlám po odslúžení trestu. Môžu mať obmedzený prístup k zamestnaniam, ktoré vyžadujú kontakty s deťmi. Zamestnávatelia si môžu vyžiadať tieto informácie a mali by sa zaviesť aj registre sexuálnych delikventov.

Opatrenia proti šíreniu detskej pornografie na Slovensku

Podobne ako v prípade všeobecnej ochrany bezpečnosti detí na internete, ani pri blokovaní webových stránok s nezákonným obsahom, konkrétne detskou pornografiou, neexistuje na Slovensku ani v EÚ priama legislatíva upravujúce povinnosti operátorov v tomto ohľade. Tí tak konajú najmä pomocou samoregulačných iniciatív.

Traja najväčší slovenskí operátori sa však už v roku 2009 dohodli napríklad na spustení blokovania nelegálnych stránok obsahujúcich detskú pornografiu na základe čiernej listiny od organizácie Internet Watch Foundation– renomovanej medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa monitorovaním šírenia internetovej pedofílie.

Možnosť nahlásiť takéto stránky však majú aj samotní užívatelia. V prípade spoločnosti Slovak Telekom je na to určený formulár na stránke www.stopline.sk. Ako vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Dominika Peterová: „Stopline je národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete, ktorý by mohol ohrozovať deti a mládež. Podnety v centre analyzujú špecialisti, ktorí podozrivé stránky zo Slovenska posielajú na prešetrenie Policajnému zboru.“

Spoločnosť O2 Telefónica zároveň zriadila nonstop telefónnu linku pomoci na čísle 0800 500 500, či konzultácie pomocou e-mailu na potrebujem@pomoc.sk. Orange dáva svojim zákazníkom tiež možnosť upozorniť na stránku s obsahom nevhodným pre deti a mladistvých prostredníctvom online formulára na www.orange.sk alebo na Zákazníckej linke 905. Po prešetrení podnetu rozhodne, či bude daná stránka Orangeu alebo jeho zmluvného partnera sprístupňovaná až po zadaní ID kódu, píše sa na stránke spoločnosti. 

Politická vôľa

Viacerí odborníci tvrdia, že hoci je blokovanie účinným nástrojom, nie je dokonalým a často len problém potláča, no nerieši ho. Blokované stránky totiž naďalej ostávajú prístupné na sieti a blokovanie je možné obísť. Na to, aby sa problém vyriešil úplne, je ale potrebná medzinárodná spolupráca.

Ako uvádza bezpečnostný IT analytik Rastislav Turek: „Akýkoľvek závadný obsah by nemal byť blokovaný, ale odstraňovaný, pokiaľ k tomu existuje všeobecná zhoda. Na to, aby to tak mohlo fungovať však chýba väčšinová dohoda viacerých krajín sveta. Určite by sa dala dosiahnuť, ale zatiaľ na to nie je politická objednávka. Bez požiadavky občanov nebude existovať ani tlak na politikov, teda ani ich záujem.“

Dohoda medzi štátmi je potrebná najmä z toho dôvodu, aby mohli príslušné orgány v jednej krajine žiadať odstránenie alebo priamo odstrániť inkliminovaný obsah v druhej krajine, na čo v súčasnosti neexistuje legislatíva.

Problémom však je aj skutočnosť, že vo viacerých krajinách nie je detská pornografia nelegálna a mnohé ďalšie nemajú účinnú ochranu pred týmto fenoménom. Stránka Chartsbin.com v tomto ohľade ponúka prehľad o situácii v jednotlivých štátoch sveta. Tá ukazuje, že medzi krajinami s nulovou ochranou pred detskou pornografiou sú napríklad viaceré štáty Afriky, Vietnam, Mongolsko, ale aj Bolívia, Haiti, Albánsko, či Turkmenistan a Uzbegistan.

V rámci EÚ má podľa stránky adekvátnu ochranu proti detskej pornografii len 15 členských štátov, z toho Francúzsko a Belgicko jediné dosiahli najvyšší stupeň ochrany vďaka reportovaniu ISP. Slovensko je jedným z nich.  Naopak, ako krajiny s nedostatočnými zákonmi v tomto ohľade bolo vyhodnotených až 12 členských štátov, a to Česká republika, Poľsko, Španielsko, Portugalsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Luxembursko, Bulharsko, Malta a Švédsko.

Slovenský europoslanec Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS) si myslí, že bohužiaľ, súčasné právne predpisy nestačia na efektívny boj s destkou pornografiou na internete. "Hovorí sa o identifikácii a blokovaní webových stránok, ako aj o prísnejších trestoch pre páchateľov týchto deliktov. Námietka, že by tu mohlo dôjsť k obmedzovaniu slobody informácii sa mi zdá bezpredmetná. Tento typ kriminality má často aj medzinárodný rozmer. Nedostatočnú prítomnosť mechanizmov na presadzovanie práva v tejto oblasti je preto vhodné nahradiť sprísnením trestov na celoeurópskej úrovni a zvýšením koherentnosti právnych systémov členských štátov Únie."