Redingová kritizovala princíp spravovania internetu

„Verím, že Obama bude mať odvahu, bude múdry a bude rešpektovať globálnu povahu internetu pre to, aby v septembri vydláždil cestu pre novú, zodpovednejšiu, transparentnejšiu, demokratickejšiu a multilaterálnejšiu formu správy internetu,“ vyhlásila v pondelok Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť.

Komisárka navrhuje rozsiahlu reformu súčasnej správy medzinárodnej siete. Jej predstava je taká, že by sa mali vytvoriť „nezávislý právny útvar“ a „viacstranné fórum vlád pre diskusiu o politických a bezpečnostných otázkach“, ktoré sa dotýkajú internetu. Fórum by malo odrážať štruktúru zoskupenia krajín G12, pričom by sa skladalo z dvoch zástupcov z každého svetového regiónu: Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Afrika a Ázia. Vo fóre by tiež mal byť zastúpený jeden predstaviteľ Oceánie a fórum by malo mať jedného predsedu (predstaviteľa ICANN), ktorý by nemal právo hlasovať.

Súčasný systém stanovuje, že súkromná firma ICANN (orgán zodpovedajúci za správu internetu), podlieha pod legislatívu USA, i keď Washington nemá žiadne formálne právo prijať rozhodnutie spojené s internetom. Americká vláda je v ICANN zastúpená prostredníctvom Vládneho poradného výboru (GAC), ktorý pozostáva z viac ako 100 odborníkov z celého sveta, ktorých výnosy majú však len nezáväzný a odporúčací charakter.

Podľa komisárkinho návrhu by bol GAC komplementárny k menšiemu, ale vplyvnému zoskupeniu krajín G12. Vo svojom stanovisku odôvodňuje, že ňou navrhovaná štruktúra GAC „by umožnila rýchlu reakciu v prípade ohrozenia stability, bezpečnosti a otvorenosti internetu“.

Volanie po zmene princípov správy internetu nie sú nové a potrebu zmeny opakovane pripomínajú EÚ, Čína, Rusko a ďalšie vplyvné krajiny. Otázka je v tomto čase aktuálnejšia, nakoľko dohoda medzi ICANN a americkou vládou po troch rokoch, v októbri 2009, vyprší.

Je málo pravdepodobné, že by medzinárodné spoločenstvo našlo spôsob, ako presadiť multilaterálnu dohodu v otázke, ktorá v ostatných rokoch vyvolala veľkú mieru kontroverzie. Bruselský expert na internet pod požiadavkou anonymity pre EurActiv povedal: „Nemyslím si, že je to teraz priorita medzinárodnej diplomacie a v žiadnom prípade nebude existovať dohoda ani len na úrovni EÚ.“

„ICANN aj naďalej podporuje viac-stranný model ako najlepší spôsob pre zabezpečenie zodpovednosti všetkých strán, model, v rámci ktorého neprevažuje žiadny čiaskový záujem vlády, skupiny vlád alebo entity akéhokoľvek druhu,“ konštatuje vo svojom stanovisku Brad White, riaditeľ ICANN pre styk s médiámi. Dopĺňa, že „globálne vlády sú už zaangažované na činnosti ICANN prostredníctvom GAC“.