Redingová snová plány na ďalšie funkčné obdobie

Komisárka Viviane Redingová je presvedčená, že i v nasledujúcom funkčnom období bude členkou Európskej komisie. Bolo by to jej tretie funkčné obdobie v Bruseli. Zdroje blízke Komisii uviedli, že v tomto duchu už začala vypracúvať plán aktivít v oblasti informačnej spoločnosti pre nadchádzajúcich päť rokov.

Hlavným zámerom komisárky bude nájdenie novej politiky, ktorá by sa po úspešnej roamingovej regulácii mohla považovať za vlajkovú loď pre budúce funkčné obdobie. Nariadenie o roamingu sa stalo jednou z najviditeľnejších tém spojených s Barrosovou Komisiou.

Ľudia z komisárkinho prostredia naznačili, že v nasledujúcom období sa zameria najmä na tie témy, ktoré mohla doteraz kontrolovať len okrajovo. Ide najmä o súbor otázok spojených s e-commerce (elektronické obchodovanie), e-privacy (ochrana súkromia v online svete), ochranou autorského práva na internete, podporou budovania širokopásmových dátových sietí, či štátnou pomocou pre firmy pôsobiace v IT prostredí.

Rozšíri sa rozsah portfólia?

Ak bude Komisiu i v ďalšom období viesť José M. Barroso, je pravdepodobné, že Redingová dosiahne rozšírenie svojho portfólia. Do jej agendy by tak mohli spadať aj niektoré z kompetencií, ktoré dnes riešia komisári zodpovední za konkurencieschopnosť a vnútorný trh.

V otázke ochrany autorského práva sa Redingová snaží nájsť vyvážený kompromis medzi ochranou práce umelcov a právom užívateľov na slobodné online surfovanie. Podľa jej vlastných slov má víziu, že v budúcnosti sa bude podporovať komerčný online predaj, ktorý bude nastavený tak, aby bol atraktívnejší, než ilegálne sťahovanie multimediálneho obsahu.

Pozorovatelia sa však domnievajú, že komisárke sa kompromis nepodarí dosiahnuť a časom sa prikloní na stranu represívnejšieho prístupu k problému ilegálneho zdieľania hudby a filmov. Google a ďalšie IT giganty by sa mohli postaviť na jej stranu.

Pokiaľ ide o tému ochrany súkromia v elektronickom svete, komisárka sa opakovane vyjadruje za posilnené postavenie spotrebiteľa, či už ide o získavanie údajov o ňom pri návšteve internetových stránok, poskytovanie kontextovej reklamy alebo vývoj technológie RFID. Pozorovatelia predpokladajú, že aj v tejto oblasti by si mohla pre budúce funkčné obdobie presadiť rozšírenie súčasného mandátu.

Ocenenie alebo uchlácholenie Redingovej?

Možnosť, že sa budú hranice jednotlivých portfólií upravovať, mnohí vnímajú ako odmenu Redingovej za jej prácu v uplynulých rokoch. Keď pred piatimi rokmi nastupovala na post komisárky pre informačnú spoločnosť, médiá, politici a verejnosť túto tému skôr prehliadali. Dnes je spolu s inými v centre politických a verejných debát.

Iní interpretujú posun v portfóliách ako manéver, ktorý má komisárke kompenzovať skutočnosť, že sa jej v ďalšom funkčnom období neujde významnejšieho postu. Nevylučujú tiež, že rozšírenie mandátu môže byť i protislužnou za telekomunikačný balík, ktorý, ako sa zdá, ak bude schválený, ani zďaleka nebude obsahovať také ambiciózne ustanovenia, ako pôvodný komisárkin návrh.

V každom prípade, pravdepodobnosť, že Viviane Redingová bude vymenovaná za komisárku pre informačnú spoločnosť aj pre nasledujúcich päť rokov, je vysoká, tvrdia zdroje z jej prostredia

Podpora voličov a vlády

Viviane Redingová je úspešnou političkou aj na domácej scéne. V júnových európskych voľbách viedla kandidátku kresťanských demokratov, ktorí v Luxembursku jasne zvíťazili a obsadia tri kreslá.

Jean-Claude Juncker, luxemburský premiér, už označil súčasnú komisárku za pravdepodobnú kandidátku na luxemburské kreslo v ďalšej Komisii.

Lisabonská zmluva

Jediné, čo môže Redingovej opätovné menovanie za komisárku vážne ohroziť, je paradoxne prípadný neúspech opakovaného ratifikačného referenda o Lisabonskej zmluve v Írsku. Ak zmluva nevstúpi do platnosti, počet komisárov sa podľa súčasne platnej Zmluvy z Nice zníži. V takomto prípade nie je isté, či nebude jednou z „obetí“ práve Luxembursko.