Rekordná pokuta pre Intel zostáva v platnosti

Všeobecný súd EÚ v Luxemburgu potvrdil, že doteraz najvyššia pokuta v histórii pre jediný podnik bola udelená správne.

„Európska komisia dokázala právne postačujúcim spôsobom, že sa Intel snažil zakrývať protisúťažnú povahu svojho konania a dlhodobo realizoval stratégiu s cieľom vylúčiť AMD z najdôležitejšieho obchodného kanálu,“ uviedol v odôvodnení súd.

Najväčší svetový výrobca počítačových procesorov porušil článok 102 Zmluvy o fungovaní EÚ tým, že zneužil dominantné postavenie na trhu s procesormi x86. Komisia v minulosti definovala 2 druhy jeho nelegálnych aktivít.

Intel poskytoval ostatným výrobcom (Dell, HP, NEC, Lenovo) skryté zľavy, ktoré viedli k takmer úplnému ovládnutiu trhu s procesormi, a zaviedol tiež priame platby pre svojich odberateľov za ukončenie alebo oddialenie výroby produktov s čipmi od konkurenčného Advanced Micro Devices (AMD).

Zmluvy, ktoré Intel formálne uzatváral, tieto postupy neobsahovali a spoločnosť sa ich snažila zatajovať.

Americká IT firma podala v máji 2009 voči trestu od EK odvolanie. Namietla, že Európska komisia „nepreukázala spôsobenie akejkoľvek škody spotrebiteľovi, ani vylúčenie konkurencie z trhu“. Komisia údajne náhodne vyberala argumenty, z ktorých následne vyvodila nesprávne závery. Podstatnú časť dôkazov vraj tvoria špekulácie zo súkromnej emailovej komunikácie.

Intel preto žiadal zrušenie alebo podstatné zníženie výšky pokuty. Od Komisie tiež očakával náhradu za súdne trovy.

Koniec po piatich rokoch?

EK včera uvítala rozhodnutie súdu, ktoré päťročný proces ukončilo. Vyhlásila, že bude naďalej „intenzívne stíhať každé porušenie hospodárskej súťaže na úkor spotrebiteľa“.

Intelu sa nepodarilo spochybniť ani neprimeranú výšku uloženej pokuty. Všeobecný súd pripomenul, že sankcia dosahuje „4,15 % ročného obratu spoločnosti, čo je výrazne pod stanoveným stropom 10%“.

„Sme z tohto výsledku sklamaní,“ vyjadrili sa zástupcovia firmy pre technologický magazín The Verge. „Študovali sme rozhodnutie, zvážime možnosti a rozhodneme sa o ďalších krokoch,“ dodávajú.

Intel má ešte jednu možnosť na odvolanie. Musí tak urobiť v priebehu 70 dní.