Samospráva: bezdrôtový internet v bratislavskej Petržalke

Krátka správa

Otvárať petržalskú samosprávu širokej verejnosti je základným cieľom starostu Milana Ftáčnika. Jedným z krokov ako túto myšlienku realizovať v praktickej podobe, je uverejňovať všetkých dôležitých informácií o dianí v Petržalke na internetovej stránke samosprávy. Miestny úrad dnes nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje prostredníctvom Elektronickej úradnej tabule všetky rozhodnutia týkajúce sa verejných súťaži, výberových konaní či úradných oznámení a rozhodnutí.

Týmto krokom vytvára samospráva väčší priestor pre participáciu verejnosti na správe vecí verejných, pre aktívnejšiu kontrolu procesu rozhodovania verejných inštitúcií či verejných činiteľov. Po ostatnej inovácii petržalskej stránky (máj 2007) sa zvýšil počet jej návštevníkov o takmer 50% (priemerný počet návštev bol 10.000 za mesiac, dnes je to nad 15.000 návštev za mesiac). Výrazne stúpol taktiež počet stiahnutí uverejnených dokumentov (priemerný počet stiahnutí bol 300.000 za mesiac dnes je počet stiahnutí v priemere 450.000 za mesiac).

V rámci napĺňania Programových priorít petržalskej samosprávy na roky 2007 – 2010 pristúpil miestny úrad k vyhláseniu výzvy na predkladanie ponúk (do 30. septembra) riešiacich bezdrôtové internetové pripojenie WiFi – HotSpot. Pripojenie bude voľne dostupné nielen pre organizácie miestnej samosprávy (napr. školy, knižnice, miestne podniky), ale i obyvateľov vo vybraných lokalitách mestskej časti.

Podľa hovorcu starostu Ľubomíra Andrassyho bezdrôtová sieť umožní Petržalčanom bezplatne sa pripojiť do siete internetu za účelom bežného prehliadania stránok či získavania informácií. Týmto krokom chce samospráva prispieť k rozšíreniu možnosti využívania modernej elektronickej komunikácie, k zvýšeniu záujmu verejnosti o dianie v Petržalke.

Urýchlené rozšírenie prístupu verejnosti k vysokorýchlostnému internetu patrí medzi absolútne priority Európskej únie. Budovanie lokálnych sietí bude podporené v rokoch 2008 – 2013 v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Hlavnými prijímateľmi tejto pomoci by pritom mali byť práve miestne, prípadne regionálne samosprávy. Prvé výzvy na predkladanie projektov v rámci tejto priority možno očakávať na prelome rokov 2007 a 2008.