Šance pre telekomunikačný balík rastú

Členské krajiny EÚ a poslanci Európskeho parlamentu našli kompromis medzi bojom proti nelegálnemu zdieľaniu dát na internete a právami používateľov internetu. Kompromis pripomienkujúci návrh tzv. telekomunikačného legislatívneho balíka hovorí, že viník môže byť potrestaný obmedzením dátovej konektivity i bez predošlého súdneho príkazu. Súčasne však text definuje niekoľko doplňujúcich nástrojov, ktoré majú zabezpečiť používateľom internetu vynútiteľnosť ich práv.

Kompromis medzi Radou a Parlamentom sprostredkovala Európska komisia. Podľa jeho znenia, ktoré získal portál EurActiv, kontroverzná formulácia o nutnosti čakať na "rozhodnutie súdnej inštancie" sa vypúšťa. Text však hovorí, že každý online surfer bude mať "právo na efektívnu súdnu ochranu, ktorá je v súlade s princípmi komunitárneho práva". V prípade podozrenia, že daný užívateľ zdieľa multimediálne dáta nelegálnym spôsobom, garantuje sa mu právo na "spravodlivú a nestrannú procedúru, vrátane práva vyjadriť sa" k celej záležitosti.

"V súčasnej podobe predstavuje text platný kompromis, ktorý zdôrazňuje dôležitosť súdnych inštancií, ale ponecháva priestor členským krajinám, aby uplatňovali rôzne riešenia," vyhlásil pre EurActiv predstaviteľ Rady.

Posledné slovo pri schválení návrhu telekomunikačného balíka bude mať Parlament, ktorý o ňom ako o celku ešte nehlasoval. Jeden z poslancov pre EurActiv potvrdil, že EP "v súčasnosti formuluje svoju pozíciu".

Kompromis by mohol byt formálne potvrdený na stretnutí zmierovacej Komisie v Štrasburgu 20. októbra. V takom prípade balík vstúpi do platnosti buď do konca roka alebo najneskôr na začiatku roka 2010.

Dohoda v otázke práv internetových užívateľov zabráni neúmernému predlžovaniu celého legislatívneho procesu. Ak by rokovania pokračovali, niektoré členské krajiny pohrozili, že by možno opäť otvorili i tie kapitoly, ktoré už boli počas vyjednávaní uzatvorené – najmä návrh smernice o európskom telekomunikačnom regulátorovi, či pravidlá o ochrane súkromia pri poskytovaní univerzálnych elektronických služieb.