Sektor IKT potrebuje viac investícií

zdroj wikimedia commons

Sektor IKT dnes v Európe zamestnáva 8 miliónov pracovníkov a predstavuje podiel 6 % na HDP.

Až 43 % Európanov dokáže telefonovať cez internet, alebo vytvoriť webovú stránku. Na druhej strane polovica európskych občanov si myslí, že nemá také IKT zručnosti, aké vyžaduje pracovný trh. Štvrtina si myslí, že nemá žiadne zručnosti v IKT. Tieto čísla sú jeden z dôvodov, prečo je problematické obsadzovať voľné pozície v tomto sektore.

Európania sú však v internetovej gramotnosti na tom relatívne dobre. 95 % z nich má prístup k širokopásmovému pripojeniu. Viac ako dve tretiny (68 %) z nich je pravidelne online.

Na vzostupe je aj e-government. Na elektronickú verejnú správu prešli Grécko, Portugalsko a Írsko. Veľký pokrok dosiahla aj Česká republika.

Vysoký dopyt po IKT službách však nie je dnes možné uspokojivo naplniť. Rezervy má napríklad vysokorýchlostný internet, výskum, internetový obchod, alebo rozvoj nových zručností.

„Európania sú hladní po digitálnych technológiách a väčšej ponuke, no vlády a priemysel nestačia udržať krok s ich požiadavkami,“ vyhlásila podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, zodpovedná za digitálnu agendu.

„Zotrvávanie pri politickom myslení a obchodných modeloch 20. storočia brzdí rozvoj európskej ekonomiky. Nedostatočnými investíciami hádžeme samým sebe polená pod nohy. Ak budeme aj naďalej prešľapovať na mieste, Európu prevalcuje globálna konkurencia,“ dodáva Kroesová.

Problémom je podľa Komisie napríklad stagnácia elektronického obchodu u malých a stredných podnikoch. Online nakupovanie sa sústreďuje najmä na národnej úrovni, čím sa dostatočne nevyužívajú možnosti jednotného európskeho trhu. Európa zaostáva za konkurenciou aj v investíciach do vedy a výskumu.

Komisia považuje za problém aj príliš vysoké poplatky za roaming. Zákazníci platia v priemere za medzištátne hovory 3,5 krát viac ako za vnútroštátne.

Digitálna agenda Európskej únie obsahuje celkovo 101 opatrení na zlepšenie regulačného prostredia. 34 z nich sa už zrealizovalo, 52 ich prebieha podľa plánu a v prípade 15 hrozí oneskorenie.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso požiadal členské štáty, aby vymenovali tzv. digitálneho šampióna, ktorý by mal dohliadať na pokrok v oblasti digitálnej agendy. Slovensko to zatiaľ neurobilo.

Stále viac do povedomia sa tiež dostáva cloud computing a internetová bezpečnosť. V priebehu tohto roka by mala Komisia predstaviť v týchto oblastiach stratégie rozvoja.