Školy a internet: Slovensko na chvoste EÚ

Krátka správa

Najnovšia štúdia Európskej komisie o využívaní informačno-komunikačných technológií na školách v EÚ poukazuje v osobitnej časti na významné problémy Slovenska v tejto oblasti. Je síce pravda, že 99% škôl používa počítače v rámci vyučovania a 98% ich má aj pripojenie k internetu, ale iba 40% základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) používa vysokorýchlostné pripojenie (tzv. broadband). Tento výsledok nás posunul až na 23. miesto spomedzi 27 krajín, ktoré sú do štúdie zahrnuté (okrem terajších členských štátov EÚ sú to aj Nórsko a Island). Pre porovnanie v Českej republike má broadband 63% ZŠ a SŠ. „Je to alarmujúci údaj, pretože iba broadband poskytuje taký rýchly internet, ktorý sa dá reálne využívať na vzdelávanie,“ varuje prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) novinár Braňo Ondruš: „Naozaj si neviem predstaviť, ako tých 60 percent škôl používa ten pomalý internet pri vyučovaní. Podľa mňa ho jednoducho nepoužívajú a používajú ho len na administratívu škôl, možno v lepšom prípade na voľnočasové aktivity, napríklad v školskej družine.“

V priemere majú slovenské ZŠ a SŠ 6,7 počítača na 100 detí, a 5,8 počítača napojeného na internet. Aj v tomto ukazovateli výrazne zaostávame nielen za priemerom EÚ (11,3 počítača na 100 detí a 9,9 s internetom), ale aj za susedným Českom (9,3 a 8,2). Stredné školy sú na tom lepšie, než základné, najlepšie sú na tom stredné odborné školy (tam majú na 100 žiakov 9,2 počítača a 7,4 s internetom). 65,3% škôl má internetovú stránku: opäť dominujú odborné školy, z ktorých má stránku až 90%. Nelichotivým je aj fakt, že len 4% škôl majú počítače a internet v školských knižniciach, zatiaľ čo v ČR je takých škôl 20%.

Iba 19% slovenských škôl používa počítače pri bežnom vyučovaní, teda mimo špecializovaných hodín zameraných na vyučovanie práce s počítačmi a internetom. O niečo lepšie – 22% – sú na tom odborné stredné školy. Je to preto, lebo až 90% škôl má počítače iba v špecializovaných učebniach, takže ich na iných školských predmetoch využívať ani nemôže. Aj v tomto ukazovateli SR zaostáva za svojim západným susedom, lebo v ČR využíva internet aj na iných predmetoch až takmer polovica všetkých základných a stredných škôl. Náš výsledok je dokonca taký zlý, že v Európe sú na tom horšie iba Maďarsko a Grécko.

Problém je pritom jednoznačne vo vybavení škôl. Z učiteľov, ktorí internet v škole využívajú až 90% využíva internet na vyhľadávanie materiálov pre vyučovanie. Naopak 30% slovenských učiteľov deklaruje, že počítače v škole vôbec nevyužívajú. Najčastejším dôvodom – až v polovičke prípadov – je to, že škola jednoducho nemá dosť počítačov. 32% z učiteľov, ktorí počítače nepoužívajú považujú za problém nedostatočný obsah na internete a pre 21% je prekážkou nedostatok obsahu v slovenčine.