Skončí „tagovanie“ fotiek na Facebooku?

Používatelia elektronických sociálnych sietí „by mali zverejňovať obrázky alebo informácie o iných osobách s ich súhlasom“, konštatuje vo svojom stanovisku skupina európskych mimovládnych a exepertných organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou súkromia. Ak by sa k tomuto názoru pripojili aj tvorcovia európskej legislatívy, označovanie používateľov na fotkách v rámci služieb Facebooku alebo MySpace vo forme, ako funguje dnes, by sa stalo minulosťou.

V súčasnosti môžu užívatelia označovať na fotografiách ostatných užívateľov, ak obaja jeden druhého označili za „priateľa“. Takéto označenie si nevyžaduje ďalší súhlas druhého užívateľa. V prípade, že označená osoba nechce byť na fotke, má možnosť označenie odstrániť. Podľa nových pravidiel by musel každé svoje označenie užívateľ priamo odsúhlasiť.

Aktivisti a experti tvrdia, že okrem výslovného súhlasu označeného užívateľa by mali poskytovatelia služieb sociálnych sietí cielene informovať všetkých svojich používateľov o potenciálnych rizikách, ktoré vyplývajú z publikovania súkromných informácií v profile alebo na „stene“. Vo všeobecnosti, „domovská stránka by mala obsahovať linku na reklamáciu a sťažnosti v súvislosti s otázkou ochrany, ako pre používateľov, tak i pre nepoužívateľov“, uvádza sa v odbornom stanovisku.

Odporúčanie sa zakladá na presvedčení, že i služby sociálnych sietí by sa mali usmerňovať ustanoveniami Smernice o ochrane informácií – i v takom prípade, ak „je centrála mimo Európskeho hospodárskeho priestoru“.

Dokument, hoci má charakter odporúčania, môže byť dôležitým indikátorom budúcej zmeny legislatívy. Doteraz sa skupina zameriavala napríklad na otázku ochrany súkromia pri používaní internetových vyhľadávačov, čo spustilo vlnu právnych krokov. Poskytovatelia služieb (Google, Microsoft, Yahoo!) pod tlakom právnikov a verejnosti súhlasili so skrátením obdobia, počas ktorého sa uchovávajú informácie o používateľoch a ich internetových návykoch.

Otázkou tiež môže byť zodpovednosť poskytovateľov služieb sociálnych sietí za multimediálny obsah, ktorý užívatelia verejne zdieľajú – konkrétne za ochranu autorského práva. Táto téma sa však v odporúčaní priamo nespomína. Na druhej strane, v Taliansku čelí spoločnosť Google žalobe za video uverejnené talianskym používateľom na portáli YouTube. Zobrazuje sa na ňom šikanovanie chlapca. Talianski prokurátori sú presvedčení, že okrem zlyhania používateľa ide i o zlyhanie systému, ktorý má filtrovať vhodný a nevhodný obsah. Súdne pojednávanie je do septembra odročené.