Slovensko bližšie k aplikáciam e-health

Pozadie

Ministerstvo zdravotníctvo sa už dlhší čas pripravuje na zavedenie elektronickej zdravotnej karty. Tá môže pri akútnej liečbe urýchliť záchranu života a k naším chorobám bude mať lekár prístup cez internet.

Akčný plán eHealth má za cieľ zaviesť elektronické zdravotníctvo v členských krajinách Európskej únie. Ide o využitie prostriedkov výpočtovej techniky a internetu na výmenu, uchovávanie a spracovanie zdravotníckych informácií. 

Otázky

Do roku 2010 by mali byť chorobopisy pacientov prepísané do elektronickej podoby a zavesené online. Pacient sa dostane k svojim údajom kedykoľvek a lekár hneď, ak to bude nevyhnutné. pravda iba k tým, ktoré potrebuje kvôli vyšetreniu či liečbe.

Prvým krokom k elektronickej zdravotnej karte bude vytvorenie Národného registra základných zdravotných údajov. V ňom sa spočiatku objavia len informácie, ktoré budú potrebné pre záchranu života a rýchlu lekársku pomoc.

Údaje potrebné pre tzv. urgentnú medicínu bude musieť pacient sprístupniť povinne, ostatné bude záležať na vôli pacienta. Ak bude mať lekár pri pacientovi podozrenie na nejakú chorobu, nebude ho musieť o tom informovať. Údaj vloží do registra s otáznikom – ten však nebude prístupný inému zdravotníkovi ani pacientovi. Dôvod? Takáto informácia – najmä v prípade chúlostivých diagnóz ako rakovina – by mohla pacientovi spôsobiť šok alebo ohroziť jeho zdravie.

Informatizácia nášho zdravotníctva bude stáť zhruba 5 miliárd korún na štyri roky. Kostra projektu je podľa ministra zdravotníctva už hotová. Spúšťanie jednotlivých častí záleží od výšky uvoľnených finančných prostriedkov. Ministerstvo požaduje z Operačného programu Informatizácie spoločnosti 100 mil eur.  Tie chcú na národný akčný plán eHealth.Tu však D. Čaplovič a MF SR už odkázali, aby zdravotníctvo s eurofondami z OPISu nepočítalo.

Kvôli elektronickým zdravotným kartám bude treba novelizovať aj niekoľko zákonov.

Vytvorenie registra by malo výrazne zefektívniť fungovanie zdravotníctva, hlavne v oblasti ekonomiky, lebo by sa tým odbúrali duplicitné vyšetrenia a predpisovanie receptov. Zároveň sa ním zvýši bezpečnosť poistencov.

Pozície:

“Pacient, ktorý bude potrebovať, aby mu bola poskytnutá urgentná pomoc kdekoľvek na Slovensku alebo v Európskej únii, bude môcť sprístupniť svoje údaje prostredníctvom elektronickej zdravotnej karty lekárovi, ktorý mu bude poskytovať akútnu pomoc,” vysvetľuje námestník riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Ľubomír Vlčák.

 “Aj keď sú to vaše osobné údaje, nemáte šancu sa ich dozvedieť, pokiaľ si lekár stále nie je istý,” hovorí riaditeľ informatiky MZ SR Dr. Juraj Karovič. Podľa neho sa systém sa nebude dať zneužiť. “Identifikačné údaje pacienta a jeho zdravotné údaje sú od seba oddelené.” Ich vzájomné prepojenie bude možné iba s povolením pacienta. Čo však v prípade, že je pacient v bezvedomí? “Podľa toho, ako je stav urgentný, mení sa spôsob prístupu k údajom. Ak pôjde o neodkladný chirurgický zákrok, ak hrozí nebezpečenstvo kontaminácie krvou pacienta, umožní sa prístup k nevyhnutne potrebným údajom,” hovorí Karovič. Podľa neho to môžu byť napríklad údaje o infekčných prenosných ochoreniach ako HIV.

 “Ak sa dorobí technické zabezpečenie zberu údajov, nemáme voči tomu výhrady. Otázka je, či vieme zabezpečiť údaje proti zneužitiu a definovať, čo sa bude zberať na centrálnej úrovni,” komentuje predseda Slovenskej lekárskej komory prof. Dr. Milan Dragula.

O bezpečnosti registrov pochybujú poisťovne. “Takáto koncentrácia osobných údajov je neopodstatnená a potenciálne zneužiteľná,” hovorí prezident Združenia zdravotných poisťovní Igor Dorčák.

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič sa neobáva, že by informácie z národného registra zneužil  nepovolaný. “Nie je v tom absolútne žiadny problém, dnešné informačné systémy sú tak zabezpečené, že k žiadnemu úniku informácií nemôže prísť,” vysvetlil.   “Pretože ktokoľvek, kto bude oprávnený na vstup do databázy, si môže vytiahnuť aktuálne informácie o pacientovi a lepšie reagovať na prípadné zhoršenie jeho stavu,” zdôraznil minister.

Ďalšie kroky:

  • SR musí prepracovať OP Zdravotníctvo 2007-2013,
  • technické riešenie by malo byť hotové približne v priebehu pol roka,
  • systém začne fungovať asi do dvoch až troch rokov.