Súčasťou stratégie EÚ 2020 bude aj vysokorýchlostný internet

Foto: mmisso.deviantart.com

Európska komisia odhaduje, že potenciál rastu Európskej únie klesol vplyvom krízy o polovicu a nové politické dokumenty hovoria „o hrozbe, no zároveň aj príležitosti“ zo strany rozvíjajúcich sa trhov ako Čína či India. Tie Európsku úniu dobiehajú v odbore informačných a komunikačných technológií.

Preto v snahe zvýšiť kolísajúci vplyv EÚ v tejto oblasti chce EÚ podstatne zvýšiť investície do oblasti výskumu a vývoja zo súčasných takmer dvoch percent na 3 percentá HDP.

Viac financovania z verejných zdrojov

Verejné financovanie má podľa dokumentov zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní konkurencieschopnosti EÚ v informačných a komunikačných technológiách.

Dokumenty zároveň hovoria, že Európska únia sa pokúsi pomocou verejných zdrojov, ako napríklad štrukturálnych fondov, vybudovať internetovú infraštruktúru, keďže v tejto oblasti nie je dostatok investorov zo súkromnej sféry.

S pomocou Európskej investičnej banky (EIB) uvoľní Únia na ďalšie financovanie zo súkromných zdrojov desať až dvanásť miliárd na báze približne jedna miliarda ročne.

Priemyselníci zároveň varujú, že Komisia by nemala „vytláčať“ súkromné investície a mala by zaistiť, aby boli verejné úrady v súlade s pravidlami EÚ o poskytovaní štátnej pomoci.

Vysokorýchlostný internet

Eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová sa zameria na odstraňovanie prekážok v oblasti vysokorýchlostného internetového pokrytia. Chce tak zlepšiť v súčasnosti nedostatočný prechod niektorých regiónov EÚ smerom k širokopásmovému internetu.

Hoci mnohí túto iniciatívu schvaľujú, Európska asociácia pre konkurencieschopné telekomunikácie varuje, že zaverenie vysokorýchlostného internetu by nemalo podporovať vytváranie nákladných a neefektívnych monopolov. Navyše, EÚ má v oblasti investovania do vysokorýchlostného internetu nedostatočnú legislatívu. Neelie Kroes preto počas svojho prejavu na kongrese Mobile World v Barcelone pred dvoma týždňami toto odvetvie ubezpečila, že vytvorí „stabilnú a transparentnú legislatívnu sústavu“.

Otvorenie spektra

Bývalá komisárka pre oblasť informačných technológií Viviane Redingová začala vytvárať takzvanú Digitálnu dividendu, podľa ktorej by mali televízne stanice prejsť postupne z analógového na digitálne vysielanie, čo by mohlo otvoriť nové spektrum pre zavádzanie väčšieho množstva digitálnych služieb.

Európska únia sa zároveň pokúsi zlepšiť pravidlá v oblasti internetového obchodu. Podľa výskumu totiž tento druh obchodu viazne kvôli problémom s platbami a nedostatkom dôvery v online nakupovanie.

Pozície

Mimovládna organizácia zasadzujúca sa za nezávislý internet Le Quadrature du Net Kroesovú varovala, aby vysokorýchlostný internet „nepoužívala ako zámienku na obmedzenie neutrality internetu, ktorá je kľúčovým poháňačom rastu a konkurencieschopnosti v oblasti digitalizácie,“ píše sa vo vyhlásení zakladateľa skupiny Jéremie Zimmermanna.