Súd označil zber osobných údajov podľa smernice EÚ za ilegálny

Smernica 2006/24/ES o uchovávaní údajov z verejných komunikačných sietí mala zosúladiť rozdielnu legislatívu členských štátov únie.

Poskytovatelia verejne dostupných telekomunikačných služieb podľa nej mali o svojich zákazníkoch zhromažďovať osobné údaje o ich polohe a pohybe po dobu najmenej 6 mesiacov od vzniku takýchto záznamov.

Súdny dvor EÚ v utorok vyhlásil smernicu z roku 2006 za neplatnú.

V čase schválenia bola odpoveďou Európy na bombové útoky v Londýne a v Madride.

Preskúmanie európskeho právneho predpisu o uchovávaní dát žiadali írsky Najvyšší súd (High Court), rakúsky Ústavný súd (Verfassungsgerichtshof) a vyše 11 tisíc rakúskych občanov. Poukazovali pritom na porušenie práva na súkromie a práva na ochranu osobných údajov, ktoré vyplývajú z Charty základných práv EÚ.

Súd rozhodol, že zber presných dát o polohe, pohybe jedinca a o jeho sociálnych väzbách, navyše bez vedomia dotknutého, sú v rozpore s právom únie. Podobné získavanie informácií by sa podľa súdu v Luxemburgu malo limitovať na minimum prípadov.

Sudcovia síce priznali opodstatnenosť takéhoto konania v prípade ohrozenia verejnej bezpečnosti, no súčasná smernica bola podľa nich neprimeraná. Výrok súdu ďalej uvádza, že akákoľvek budúca reforma musí zvážiť viaceré faktory a obmedziť sa iba na to, čo je „nevyhnutne potrebné“.

Do novembra 2009 v súvislosti so smernicou o uchovávaní údajov trval súdny spor medzi Írskou republikou a Európskou komisiou, ktorá Írov zažalovala za neprebratie právnej úpravy v stanovenej lehote. Írsko súdny spor s Komisiou prehralo.

Okrem Írska a Rakúska táto smernica silne rezonovala aj v Nemecku. Tamojší poslanci Strany zelených ju pred niekoľkými týždňami v Bundestagu označili za snahu únie o vytvorenie „priehľadnej“ osoby a za „najhoršiu možnú katastrofu pre slobodnú komunikáciu“.

Hovorca EK Michele Cercone uviedol, že je nateraz predčasné hovoriť o dopadoch súdneho rozhodnutia na zber telekomunikačných dát v EÚ.