Svoje číslo si prenieslo viac ako 12 mil. zákazníkov

V uplynulom roku začali spotrebitelia viac využívať možnosť nakupovať rôzne služby súčasne a zaplatiť ich na jednej spoločnej faktúre. V súčasnosti tak činí asi každý desiaty Európan.

Novinkou minulého roka je prenositeľnosť čísla. Služba umožňuje zmenu operátora so zachovaním pôvodného telefónneho čísla. Služba, ktorú využilo už 12 mil. Európanov, podporuje mobilitu zákazníkov. Prenositeľnosť je veľkou výhodou najmä pre firmy, ktoré by inak pri zmene operátora museli zmeniť všetky používané čísla. Dnes je prenositeľnosť dostupná vo všetkých krajinách EÚ s výnimkou Bulharska a Rumunska. Avšak i tu existujú značné rozdiely. Kým v Írsku a na Malte si číslo prenesiete za jeden deň, v Taliansku a na Slovensku to môže trvať až 20 dní.

Paleta služieb telekomunikačných operátorov sa značne rozšírila. V tomto smere je najpopulárnejšou doplnkovou službou pripojenie k internetu. Až štvrtina zákazníkov si k hlasovému dokúpi aj dátový program. Okrem internetu je tu ešte niekoľko populárnych služieb:

  • 12 % zákazníkov využíva službu mobilnej televízie
  • 23% využíva služby hlasovej telefónie pevných liniek (teda diaľkových zahraničných hovorov)
  • 6% využíva služby telefónie prostredníctvom mobilných telefónov.

Trend, že v Európe je v užívaní viac mobilov, než tam žije obyvateľov, pokračuje. Penetrácia mobilných telefónov sa zvýšila na 112%. Pre porovnanie, v roku 2006 dosiahla úroveň 103%. Obľúbenými sa stávajú aj služby sietí tretej generácie (3G). V roku 2007 ich využíval každý piaty zákazník, teda spolu 88 mil. užívateľov. Spustenie siete 3G sieť významne posilnilo obľúbenosť mobilných služieb medzi spotrebiteľmi.

Na  záver niekoľko finančných ukazovateľov trhu s telekomunikačnými službami:

  • Telekomunikačný sektor dosiahol v roku 2007 hodnotu 300 mld. eur, teda 2% európskeho HDP. Oproti roku 2006 ide o nárast 1,9%. najväčší trhový podiel dosiahli mobilné služby. Výnosy z nich vzrástli o 3,8% a dosahujú tak 137 mld. eur.
  • V uplynulom roku investovali firmy spolu viac ako 50 mld. eur do ďalšieho rozvoja telekomunikácií. Podobnú čiastku investujú do rozvoja aj americkí operátori. Na druhej strane je to viac prostriedkov, než sa na budovanie sietí a vývoj služieb investuje spolu v Číne a Japonsku.
  • Ceny za vnútroštátne hlasové služby klesli v priemere o 14%. Dôvodom je, že národní regulátori prikázali operátorom znížiť poplatky, ktoré si vzájomne účtujú za prepájanie volaní medzi svojimi sieťami (MTR). Komisia napriek tomu upozorňuje, že poplatky za MTR sa v jednotlivých krajinách výrazne odlišujú. Rozdiel medzi najnižším a najvyšším je viac než desaťnásobný: poplatok MTR na Cypre predstavuje 1,9 centu za minútu, v Estónsku je to až 22,4 centu.