Takmer každý mladý Slovák už niekedy použil počítač

zdroj: TASR

Dnes (26.3) sa v Európe začal európsky týždeň elektronických zručností. Vo všetkých členských štátoch prebehnú viaceré podujatia venované elektronickým zručnostiam.

Na Slovensku napríklad vyhodnotia IT Fitness test, do ktorého sa zapojilo viac ako 35 000 respondentov. Taktiež sa vyhodnotí národné kolo súťaže sieťových akadémií NAG 2012.

„NAG je dobre známa a populárna súťaž študentov sieťových akadémií. Umožňuje študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti v oblasti počítačových sietí,“ uviedol František Jakab, koordinátor Sieťového akademického programu Cisco na Slovensku.

Pri príležitosti európskeho týždňa elektronických zručností, zverejnil štatistický úrad Eurostat najnovší prieskum o počítačových schopnostiach Európanov.

Podľa prieskumu až 83 % Slovákov vo veku 16-74 rokov aspoň raz v živote použilo počítač. V európskom meradle sme nadpriemerní. Európsky priemer dosahuje 78 %. Platí to aj pre vekovú skupinu 16-24 rokov, v rámci ktorej použilo počítač až 99 % Slovákov (v EÚ 96 %).

Najlepšie výsledky dosiahlo Švédsko, kde aspoň raz v živote pracovalo s počítačom 96 % obyvateľstva. Po ňom nasleduje Dánsko, Holandsko a Luxembursko (94 %). Úplne najlepšie si však vedie Island (97%), ktorý zatiaľ ešte nie je členom EÚ.

Naopak najhoršie dopadlo Rumunsko, kde len polovica (50 %) populácie aspoň raz v živote použila počítač. Po ňom nasleduje Bulharsko (55 %) a Grécko (59 %).

Eurostat skúmal aj úroveň počítačových schopností. Zistil, že priemerne 63 % občanov EÚ niekedy skopírovalo alebo presunulo súbor, ďalej 31 % vytvorilo elektronickú prezentáciu a len 10 % niekedy vytvorilo aj počítačový program.

Slovensko v medzinárodnom porovnaní počítačových schopností už také dobré výsledky nedosahuje. Síce až 70 % Slovákov niekedy skopírovalo alebo presunulo súbor, len 23 % ich vytvorilo aj elektronickú prezentáciu a len 6 % niekedy vytvorilo počítačový program.

(EurActiv/TASR)