Telekomunikačné pravidlá sa zrejme pokúsia vyhovieť každému

LAN, siete

Zdroj: Andrew Hart/Flickr

Platné telekomunikačné pravidlá iba „skromne“ prispievajú k budovaniu jednotného digitálneho trhu. Vo svojom najnovšom internom dokumente to tvrdí Európska komisia. Ani všetky požiadavky spotrebiteľov už súčasná legislatíva nedokáže naplniť.  O tom, že ju na jeseň čaká revízia, sa vie už od mája 2015.

Redakcia EurActiv.com získala rozsiahle posúdenie vplyvov blížiacej sa reformy, ktoré vypracovala samotná Európska komisia. Vyše 400-stranový text detailne popisuje, čo by mali priniesť pripravované opatrenia.

Tlačiť nebudú

Naďalej bude pokračovať tendencia posilňovať súperenie jednotlivých poskytovateľov internetového pripojenia. Čoraz prominentnejším sa však stáva snaha napĺňať ciele Digitálnej agendy pre Európu v podobe vyššej dostupnosti prístupových sietí novej generácie (NGA). To až do tej miery, že sa z materiálu EK dozvieme, že Komisia nebude prostredníctvom národných regulátorov tlačiť na uvoľňovanie sietí pre menších operátov.

Má to ale podmienku. Veľké spoločnosti musia naďalej pracovať na skvalitňovaní svojich služieb, pričom preferovanou metódou je ďalšie rozširovanie optických vlákien. Ak by pokryli celú EÚ, znamenalo by to pri každom gigabite prenesených dát zníženie emisií skleníkových plynov o 88%.

Podobné povolenie na vylepšovanie existujúcich medených sietí, ako v nedávnej minulosti získal Deutsche Telekom, by sa už nemuselo opakovať.

Čítajte viac: Spor nemeckých poskytovateľov internetu sa prenesie do roku 2017

Posledná úprava telekomunikačných pravidiel prebehla na európskej úrovni ešte v roku 2009. Odvtedy sa zvýraznil fenomén tzv. OTT služieb (over the top), ktoré často nahrádzajú bežné telefonovanie a SMS správy. Na dátovú spotrebu bude výrazne vplývať aj samostatná komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami. Pre rýchlosť internetového pripojenia v Európe sa preto stanovia nové, ambicióznejšie ciele.

Čítajte viac: Únia si stanoví nové ciele pre rýchly internet

Postavenie OTT služieb prejde revíziou, ktorá činnosti porovnateľné s tradičnejšími telekomunikačnými nástrojmi zaradí pod spoločné pravidlá. Prístup jednotlivých krajín k nim by sa mal tiež zosynchronizovať.

Čítajte viac: Na Skype a WhatsApp čakajú povinnosti operátorov