Telekomunikačný balík je na svete

Zdroj: Xeni Jardin, www.creativecommons.org

Telekomunikačný legislatívny balík bude. V noci zo včera na dnes (5.11.) mu dali zelenú zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, pričom spor sa týkal najmä rozdielneho názoru Parlamentu a Rady na online pirátstvo. Zmierovací proces tak skončil úspešne.

Európski poslanci vrátili pôvodný návrh späť do Rady v máji s odôvodnením, že text primeraným spôsobom nechráni práva používateľov internetu. Spornou bola najmä otázka, či možno zablokovať konektivitu bez predchádzajúceho súdneho príkazu tým, ktorí zdieľajú dáta nelegálnym spôsobom a porušujú tak autorské práva.

„Som rada, že sme dosiahli dohodu o telekomunikačnom balíku,“ komentovala výsledok zmierovacieho procesu Asa Torstensson, švédska ministerka pre komunikáciu.

„Garantuje sa predchádzajúca, spravodlivá a nestranná procedúra, vrátane práva dotknutej osoby alebo osôb byť vypočutý,“ píše sa vo finálnom znení. Text tiež odkazuje na princípy, ktoré vyplývajú z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dopĺňa: „Garantuje sa právo na efektívne a včasné súdne preskúmanie“ rozhodnutia o obmedzení alebo zablokovaní konektivity.

„Dohoda podporuje konkurenciu medzi podnikateľmi a posilňuje ochranu spotrebiteľov v Európe, čo vedie k [..] lepším a lacnejším širokopásmovým službám a podstatne silnejšej ochrane všetkých používateľov internetu,“ doplnila švédska ministerka.

Telekomunikačný balík predpokladá vytvorenie pan-európskeho úradu pre dohľad nad odvetvím. Jeho cieľom bude najmä monitoring hospodárskej súťaže, čo má zabrániť tomu, aby mal niektorý z telekomunikačných operátorov problém začať podnikať v akomkoľvek segmente služieb.