Telekomunikačný balík opäť rukojemníkom

Ministri a diplomati sa takmer jednomyseľne rozhodli pre tvrdý prístup voči Parlamentu a európskych poslancov obvinili z porušenia kompromisu, ktorý sa dávnejšie dohodol na pôde Rady. Šlo o široký kompromis o tzv. telekomunikačnom balíku ako takom, ktorého súčasťou bolo i riešenie otázky práv používateľov inetrnetu a ochrana autorských práv.

„Je to otázka inštitucionálnej pýchy,“ komentovala dvojhodinovú diskusiu a následné rozhodnutie ministrov Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá.

Nasledujúcim krokom bude začiatok vyjednávaní o zmieri v otázke ochrany práv užívateľov a ochrany autorských práv. Zmierovacie vyjednávania sú mechanizmom v rámci procedúry spolurozhodovania, ku ktorému sa pristupuje vtedy, ak európske inštitúcie ani po „druhom čítaní“ nenájdu spoločný kompromis. Ak bude výsledkom vyjednávaní o zmieri dohoda, návrh sa prijme, ak sa zástupcom inštitúcií nepodarí nájsť kompromis, legislatívny proces ako taký končí a návrh je definitívne odmietnutý.

„Dohodli sme sa, že rozdeliť balík nie je dobrý nápad. Balík sa musí prijať ako celok,“ vysvetľuje Vladimír Tošovský, český minister, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade a jej ministerskými formáciám. Faktom je, že predmetom vyjednávaní o zmieri je tzv. Rámcová smernica, bez ktorej, ak by bol i balík rozdelený a prijatý po častiach, by sa legislatíva minula želanému účinku. Smernica rieši okrem práv užívateľov a ochrany autorských práv aj tému manažmentu a prerozdelenia rádiového spektra, od ktorej si komisárka Redingová sľubuje harmonizáciu európskeho telekomunikačného trhu.

Európske inštitúcie budú musieť do 8 týždňov menovať svojich vyjednávačov. Existuje obava, že v čase, kedy sa po európskych voľbách mení zloženie Európskeho parlamentu, by termín táto inštitúcia nemusela stihnúť. V takom prípade by sa to vyložilo ako zlyhanie rokovaní a definitívne odmietnutie balíka. Politická zodpovednosť by padla na Parlament (EurActiv 11/06/09).

Dĺžku trvania rokovaní nemožno predpokladať. Názory v otázke si úplne protirečia a po prijatí sporného „protipirátskeho“ zákona vo Francúzsku sa ešte viac radikalizovali. Európsky parlament sa po konštatovaní Francúzskej ústavnej rady, ktorá sa vyjadrila v prospech zákazu prijímania opatrení bez súdneho rozhodnutia, postavil na stranu práv užívateľov.

V pozadí „inštitucionálnej pýchy“, ktorú pomenovala komisárka, sa nachádza aj niekoľko praktických otázok. Mnoho členských krajín EÚ nepodporilo reformy, ktoré prináša návrh telekomunikačného balíka. Tieto krajiny tiež tvrdo bojovali za zmiernenie a úpravu pôvodných ambicióznych návrhov Komisie.

I keď by krach legislatívneho procesu znamenal zotrvanie európskeho telekomunikačného trhu, obrazne povedané, v sterilnom prostredí, zlyhanie balíka by možno bolo víťazstvom pre mnohé strany, vrátane viacerých členských krajín.