Telekomunikačný balík vstupuje (možno) do finále

Európski ministri telekomunikácií sa dnes (11.6.) schádzajú na zasdnutí Rady v Luxemburgu. Budú hovoriť najmä o návrhu telekomunikačného balíka, ktorý by mali oficiálne schváliť. Napriek tomu však dnešné hlasovanie nebude možné považovať za finálne, pretože Rada ministrov si bude musieť ešte počkať na pozíciu Parlamentu.

„Je to súčasť našej taktiky,“ vyhlásil pre EurActiv hovorca Parlamentu. Podľa pravidiel prijímania európskej legislatívy majú v tomto prípade poslanci na vyjadrenie stanoviska štyri mesiace, ktoré vypršia 19. júna. Parlament však svoj krok pravdepodobne odloží na neskôr.

V hre je preto niekoľko možností. Po tom, čo uplynie 19. jún, európski ministri budú môcť postupovať niekoľkými spôsobmi:

  • Schváliť návrh bez pozície Parlamentu. Takto mu môžu dať formálne zelenú bez ďalších omeškaní.
  • Opätovné otvorenie celej témy a začatie nových rokovaní. Vydanie sa touto cestou by znamenalo vstup do nového legislatívneho procesu, ktorého koniec nemožno predpokladať.
  • Rozdeliť balík na samostatné nariadenia a smernice a schvaľovať ich samostatne. Náročnosť tejto voľby spočíva v tom, že jednotlivé texty by sa mohli nekoordinovane meniť; ich terajšie znenia sú formulované tak, aby na seba nadväzovali.
  • Predstaviť konkurenčný návrh, ktorý sa od dohodnutého kompromisu posunie viac k pôvodným predstavám Rady. V tomto prípade by sa v lehote 8 týždňov museli formálne začať rokovania o zmieri, ktoré by sa skončili v druhom polroku, počas predsedníctva Švédska.

Zdroj blízky Českému predsedníctvu vyhlásil: „Pravdepodobne začneme diskusiu s novým Parlamentom.“ Tým dal najavo, že posledná možnosť postupu po 19. júne je pravdepodobnejšia.

V takom prípade bude musieť Parlament zostaviť skupinu zo svojich 27 poslancov, ktorí ho budú v rokovaniach zastupovať. Traja poslanci, ktorí boli v končiacom sa období spravodajcami k častiam telekomunikačného balíka – Catherine Trautmann (PES, FR), Pilar del Castillo (EPP, ES) a Malcolm Harbour (EPP, UK) – boli zvolení aj do ďalšieho funkčného obdobia a obsadia  rovnaké posty v parlamentných výboroch. Na druhej strane, skupinu bude viesť niektorý z nových podpredsedov EP, ktorý môže byť viac naklonený návrhu Rade než spravodajcovia.

Riziko tohto postupu spočíva v možnom nestihnutí zostavenia parlamentnej delegácie v lehote 8 týždňov od predstavenia konkurenčného návrhu. Po európskych voľbách sa zloženie parlamentu zmení a noví poslanci budú musieť prioritne riešiť obsadenie postov a ďalšie parlamentno-administratívne otázky. Ak by EP nestihol nominovať svojich 27 zástupcov, celý legislatívny proces by stroskotal a politická zodpovednosť by padla na Parlament. Preto jeho hovorca predpokladá, že Rada sa nepokúsi predstaviť konkurenčný návrh, ktorý by viedol k zvolaniu rokovaní o zmieri.

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová vyzvala na rýchle ukončenie rozhovorov: „Vyzývam všetkých politických aktérov, aby v nasledujúcich dňoch a týždňoch spravili všetko, ako najlepšie vedia, aby sa dohodli na poslednom spornom bode. Kritici často vyčítajú Európe nedostatok konkurencieschopnosti, z čoho vinia dĺžku rozhodovacích procesov EÚ. V ďalších dňoch a týždňoch majú Rada a Parlament jedinečnú príležitosť dokázať, že kritici sa mýlia.“