Tenký klient vo verejných knižniciach

Krátka správa

Na základe ohlasov a otázok na našu správu z pondelka o zriaďovaní verejných prístupových bodov k internetu vo verejných knižniciach, pripájame dnes k nej technologické podrobnosti. Vzhľadom na to, že vás zaujímalo predovšetkým, ako „to“ bude fungovať, ponúkame nie vysoko odborné, ale laické vysvetlenie celého procesu. Základnou informáciou je to, že ktokoľvek bude môcť zájsť do verejnej knižnice, sadnúť za počítač a pripojiť sa k internetu. Keďže počet prístupových bodov, teda počítačov bude v jednotlivých knižniciach rozdielny, môžu ich pracovníci zvýšený záujem riešiť napr. časovým obmedzením práce na počítači, alebo určovaním poradia jednotlivých záujemcov. Tento problém by sa mal postupne zmierňovať, keďže MK SR chce v ďalšej etape do konca roka 2008 vybudovať v knižniciach 2000 nových pracovných staníc.

Technológia tenkého klienta spočíva v tom, že aplikácie nie sú uložené v osobnom počítači, ale na serveri, kde sa klientovi neukladajú žiadne dáta. Na pracovnom stole v knižnici veľkú „škatuľu“ PC s disketovou a CD mechanikou, diskom a ventilátorom nahradí „škatuľka“ s rozmermi obyčajnej knihy. Tá však dokáže všetko, čo „normálny“ počítač, ba aj viac. Je pripojená k centrálnemu serveru, na ktorom sú nainštalované aplikácie (programy). Softvér vo vnútri tenkého klienta vlastne len zobrazuje na obrazovke informácie zo servera a posiela serveru informácie z klávesnice a myši. Takto sa znižujú náklady, zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť systému a uľahčuje centralizovaná správa.

Internetové pripojenie, ktoré musí mať rýchlosť najmenej 1 Mb/s si zabezpečia samotné knižnice, aby nemuseli byť závislé na jednom centrálnom poskytovateľovi a mali slobodnú voľbu. Ak sa štátu podarí vybudovať chrbticovú os celoslovenskej siete je perspektívne možné zvoliť tento spôsob pripojenia k internetu.

Autori projektu očakávajú, že už tento rok sa rozšíri prístup k internetu pre 90 tisíc ľudí, v budúcom roku o 193 tisíc ľudí a v roku 2008 by to už malo dosiahnuť 400 tisíc ľudí.