Únia si stanoví nové ciele pre rýchly internet

internet, broadband, operátori

(zdroj: reynermedia/Flickr)

„Bez vysokokapacitných sietí po celej Európe jednotný digitálny trh nevyužije celý svoj potenciál, prípadne nastane iba pre niekoľkých privilegovaných,“ varuje Európska komisia v dokumente, ktorý získala redakcia EurActiv.com.

pripravovanom oznámení Komisia avizuje potrebu masívne investovať do internetovej infraštruktúry. Do roku 2025 sú vraj potrebné investície vo výške 155 miliárd eur. To však neznamená len tlak na súkromné investície, ale aj vyšší vklad z verejných zdrojov.

Pre vybudovanie digitálnej ekonomiky a spoločnosti bude zabezpečenie dostatočnej kapacity sietí najzákladnejšou výzvou. Od zjednotenia trhu v digitálnej oblasti si európska exekutíva sľubuje hospodársky rast, viac pracovných miest a tiež znižovanie rozdielov medzi mestskými a vidieckymi regiónmi.

Navýšenie cieľov

V súčasnosti platí, že v roku by malo mať minimálne 50 % domácností v Európskej únii pripojenie s rýchlosťou 100 Mb/s. Tento cieľ stanovila Digitálna agenda pre Európu v roku 2010 a stal sa vzorom pri tvorbe verejných politík.

Poskytovatelia internetu považujú tieto plány za málo ambiciózne a niektorí hovoria, že to iba prispieva k ďalšiemu využívaniu zastaraných technológií.

V uniknutom oznámení to priznáva aj Komisia. Na rok 2025 preto stanovuje nové ciele. Zmieňuje sa o potrebe budovať gigabitové pripojenie pre všetky verejné inštitúcie. Každá domácnosť, vrátane tých na vidieku, by mala mať k dispozícii pripojenie 100 Mb/s.

Zdroj z Európskej komisie uviedol, že ani tento cieľ možno nie je veľmi ambiciózny, no je reálny.

Radikálny technologický pokrok sa dotkne aj cieľov v mobilnej oblasti. V roku 2020 by malo aspoň jedno veľké mesto v každej členskej krajine zaviesť mobilné 5G pripojenie. O 5 rokov neskôr by už mali 5G siete pokrývať všetky mestské oblasti a hlavné cestné ťahy. Úspešné nasadenie môže podľa odhadov znamenať 146 miliárd eur ročne pre európsku ekonomiku.

Budú sa meniť zákony

Čoraz komplexnejšia štruktúra na trhu s poskytovaním internetu si v nasledujúcej dekáde vyžiada jednoduchšiu legislatívu.

Spoločný regulačný rámec pre telekomunikácie sa naposledy menil ešte v roku 2009. Tvorí ho 5 smerníc a 2 nariadenia. Obdobie po roku 2009 prinieslo viacero zásadných zmien. Podľa návrhu ho charakterizuje pomalý prechod z klasických medených sietí na optické, zbližovanie pevných a mobilných sietí alebo čoraz väčší význam internetu na úkor volania.

Oznámenie Komisie, ktoré získal EurActiv, by mohli zverejniť v druhej polovici septembra. Práve vtedy by sa mohli objaviť aj návrhy na zmeny v telekomunikačnej oblasti.