V informatizácii nechceme len dobiehať

„Máme k dispozícii unikátny operačný program a stojíme pred výzvou vybudovať celý e-government. Nechceme len dobiehať a vyrovnávať sa tomu, čo už niekde majú ostatní, ale snažiť sa byť aj vzorom pre iné krajiny“, povedal na tlačovej konferencii medzinárodného kongresu ITAPA  generálny riaditeľ sekcie Riadiaci orgán pre Operačný program informatizácia spoločnosti na Úrade vlády SR Norbert Molnár.

Dnes sú už z projektov k dispozícii napríklad elektronické služby Národného kontrolného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie a Štatistického úradu.

V nasledujúcom období sa spúšťa projekt elektronických identifikačných kariet, teda elektronických občianskych preukazoch obsahujúcich čipy. S nimi sa budú môcť občania jednoducho identifikovať v elektronických informačných systémoch verejnej správy a využívať elektronické služby, ktoré sú vo vývoji a ktoré z veľkej časti financuje   Operačný program Informatizácia spoločnosti.

Aktuálne dobieha dočerpávanie programového obdobia 2007-2013. Pomôcť môže trochu aj výnimka – poskytnutie jedného roka navyše –  ktorú Slovensko od európskych inštitúcií dostalo.

Napriek tomu  bude pravdepodobne nevyhnutné niektoré projekty, ktoré sa nedokážu v danom čase zrealizovať posunúť do budúceho obdobia 2014-2020 (Operačný program Integrovaná infraštruktúra – prioritná os Informatizácia).

V budúcom programovom období sa dá očakávať zameranie aj na bezpečnosť informačných systémov verejnej správy a pokračujúcu výstavba optických sietí.

Molnár popri e-governmente vyzdvihuje aj druhú pritnú os OPIS  – digitalizáciu kultúrneho dedičstva. „Dnes máme zdigitalizované viac ako 20 % výtvarných diel a viac ako 50 % audiovizuálnych diel,“ hovorí.

Riaditeľ kongresu ITAPA Michal Ivantyšyn tvrdí, že tento rok možno označiť za začiatok skutočného e-govermnetu, ktorý začína prinášať reálne služby. Pripomína však, že sa rozbehli aj projekty, ktoré nie sú financované z OPIS-u. Do súťaže, ktorú každoročne ITAPA vyhlasuje sa tento rok  prihlásilo 30 projektov , z ktorých len jeden bol financovaná z OPIS.

Hlavnú cenu ITAPA v kategórii Zlepšovanie procesov získal projekt Bezpečné lieky. Zadávateľom projektu bola zdravotná poisťovňa Dôvera, pod technické riešenie sa podpísali spoločnosti Mediworx a Iftopharm.

Cenu publika získal Portál na zverejňovanie zákaziek vo verejnom obstarávaní, ktorý do sútaže prihlásila bratislavská mestská časť Staré mesto.

Ústredný portál

Pred pár týždňami vstúpil do platnosti zákon o e-governmente, ktorý vytvára právny základ pre fungovanie Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk. Riaditeľ NASES, ktorá portál prevádzkuje Ivan Ištvánffy hovorí, že momentálne najdôležitejšou úlohou je pripraviť portál integrovať sa s projektmi e-govenrmentu. Prvou úlohou bude  identifikácia občanov prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Annette Vendelbo zo spoločnosti xVoto na kongrese ITAPA vysvetľovala, prečo štatisticky  2 z 5 projektov v IT zlyhávajú. Nie je to podľa nej otázkou metódy ani administratívy. Rozdiel medzi úspešným a neúspešným projektom je podľa výskumov to, nakoľko je top manažment naozaj zaangažovaný v projekte. Počas krízy sme sa podľa nej veľmi nezaoberali vzdelávaním v projektovom manažmente a to je podľa nej pre úspech veľkých projektov kľúčové.