V počte domácností s internetom sme v EÚ na predposlednom mieste

Krátka správa

Európsky štatistický úrad (Eurostat) zverejnil správu, ktorá potvrdzuje, že v počte domácností s pripojením na internet patrí Slovensko suverénne medzi najslabšie členské krajiny Európskej únie. V rámci 25-člennej únie má podľa výsledkov prieskumu prístup na internet v priemere 52 percent domácností. Tretina všetkých európskych domácností má dokonca širokopásmové pripojenie, za ktoré je považované minimálne pripojenie technológiou ADSL.

Lenže na Slovensku nemá pripojenie na internet zďaleka ani 30 percent všetkých domácností. Širokopásmové pripojenie je dokonca úplnou výnimkou, lebo prieskum ukázal, že ho má len 11 percent slovenských domácností. Slovensko tak v prieskume využívania internetu v EÚ, ktorý Eurostat uskutočnil v prvom štvrťroku 2006, obsadilo predposlednú priečku pred Gréckom, kde má prístup na internet 23 percent domácností a 4 percentá malo širokopásmové pripojenie.

Predsa len výrazne lepšie Slovensko dopadlo v hodnotení pripojenia podnikov na internet, v ktorom sme sa na dosah priblížili k celoeurópskemu priemeru. Podľa prieskumu malo na začiatku tohto roka pripojenie na internet až 93 percent slovenských podnikov, pričom širokopásmové pripojenie malo 61 percent podnikov. Priemer za celú EÚ sa vyšplhal na 94 percent podnikov a dve tretiny všetkých podnikov v Európe používa širokopásmové pripojenie.

Pokiaľ ide o celkové výsledky, tak v oblasti pripojenia domácností bolo na tom spomedzi členských krajín EÚ najlepšie Holandsko s 80 percentami pripojených domácností, nasledovalo Dánsko so 79 percentami a Švédsko so 77 percentami. Naopak najnižší podiel domácností s prístupom na internet po Grécku a Slovensku vykazuje Maďarsko s 32 percentami pripojených domácností, ako aj Litva a Portugalsko, zhodne 35 percent.

V oblasti podnikov zamestnávajúcich minimálne desať ľudí najväčší podiel firiem s pripojením na internet malo na začiatku roka Fínsko, a to 99 percent, nasledovalo Dánsko a Rakúsko s rovnakým podielom vo výške 98 percent a Holandsko s 97 percentami. Iba v Lotyšsku, na Cypre, v Litve a Poľsku bol percentuálny podiel podnikov s pripojením na internet nižší ako 90 percent.

Prieskum Eurostatu sa tiež zameral na percentuálny podiel individuálnych užívateľov internetových služieb, ktorí sa v prvom štvrťroku pravidelne, teda minimálne raz za týždeň, pripojili na internet či už z domu, alebo iného miesta. Takýchto pravidelných užívateľov internetu je v Európskej únii 47 percent. Na Slovensku sa v prvom štvrťroku podľa Eurostatu pravidelne pripájalo na internet 43 % ľudí. Je to viac ako v Grécku (23 percent), na Cypre (29 percent), či v taliansku a Portugalsku (31 percent), ale naopak výrazne menej ako vo Švédsku (80 percent), Dánsku (78 percent), Holandsku (76 percent) či Fínsku (71 percent).

V celoeurópskom priemere internet využívajú len o niečo viac muži ako ženy (51 percent – 43 percent), dokonca v Estónsku, Lotyšsku, Litve či Fínsku je tento rozdiel len jedno až dve percentá. Na Slovensku je to 47 percent mužov a 39 percent žien. Prieskum potvrdil, že internet je generačnou záležitosťou, lebo pravidelne sa k nemu pripája 73 percent mladých vo veku od 16 do 24 rokov a 54 percent ľudí od 24 do 54 rokov, ale len 20 percent ľudí vo veku od 55 do 74 rokov. Na Slovensku z najmladších pravidelne používa internet 72 percent ľudí, v strednom veku 47 percent ľudí a spomedzi najstarších len 9 percent ľudí.