V Bratislave sa uskutoční stretnutie stredoeurópskej iniciatívy Preparing for eContentplus

Krátka správa

Tento týždeň sa vo štvrtok a v piatok (21. a 22. septembra) uskutoční v bratislavskom hotely Tatra III. medzinárodný kontraktačný deň, ktorý je organizovaný v rámci iniciatívy Preparing for eContent.plus. Hlavnou témou kontraktačného dňa je vzdelávací obsah. Preparing for eContent.plus je spoločnou iniciatívou ministerstiev Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska zameranou na spoluprácu v oblasti tvorby digitálneho obsahu. Na stretnutí sa zúčastnia rečníci zo všetkých štyroch krajín z akademického, súkromného sektora ako aj zástupcovia Európskej komisie a OECD. Bude excelentnou príležitosťou na stretnutie potenciálnych partnerov pre projekty financované z prostriedkov Európskej únie.

Od účastníkov kontraktačného dňa sa očakáva diskusia o podmienkach, za ktorých bude digitálny vzdelávací obsah v európskych krajinách viditeľný a ľahko dostupný tak pre občanov, ako aj pre inštitúcie, organizácie, ale aj podnikateľskú sféru. Konferencia poskytne pohľad dovnútra trhov štyroch stredoeurópskych štátov a umožní nadviazať kontakty medzi kľúčovými hráčmi tak v národnom, ako aj medzinárodnom vzdelávacom sektore.

Obsahovo možno konferenciu rozdeliť na štyri okruhy. Prvým je v akom stave sa nachádza rozvoj digitálneho obsahu, aké nástroje sa pritom používajú a aké výzvy v tejto oblasti pred aktérmi vzdelávania stoja. Druhý sa zameria na samotný európsky program eContent.plus, jeho terajšiu fázu, aké projekty v jeho rámci sa budú podporovať a aké sú doterajšie skúsenosti. V treťom okruhu pôjde o štyri národné vzdelávacie trhy, bližšiu analýzu ich stavu a predstavenie kľúčových hráčov. V štvrtom okruhu pôjde o informácie o najnovších plánovaných projektoch, možnostiach, ako sa do nich zapojiť, ako aj hľadanie partnerov pre vlastné medzinárodné projekty.