Verejný internet v knižniciach

Krátka správa

Projekt Verejný internet v knižniciach SR je určený verejným knižniciam, ktoré majú aspoň jedného profesionálneho zamestnanca (stačí aj na čiastočný pracovný úväzok). Spomedzi 110 vybraných knižníc je 6 krajských, 21 regionálnych, 45 mestských a 38 obecných. 20 knižníc je z prešovského kraja, 19 zo žilinského, 18 z nitrianskeho, 17 z banskobystrického, po 13 z trenčianskeho a z košického a 10 z trnavského kraja. Slovenská národná knižnica pritom bude garantovať udržateľnosť projektu aspoň na 5 rokov.

Vo verejných knižniciach takto vznikne až 760 nových prístupových miest na internet, čím sa vytvorí priestor aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, zvýši sa počítačová gramotnosť ľudí, zlepšia sa podmienky pre zavádzanie elektronických služieb verejnej správy, rozšíri sa prístup k informáciám, k vzdelávaniu k správam o voľných pracovných miestach i k digitálnemu knižničnému obsahu.

Tento projekt má pomôcť prekonať zaostávanie SR nielen za tzv. starými, ale aj tzv. novými členskými krajinami EÚ v prístupe ľudí k internetu z domácností. Ministerstvo kultúry konštatuje, že je to „dôsledok vysokých nákladov na ich obstarávanie a prevádzku. To spôsobuje nedostatočnú počítačovú gramotnosť a motiváciu, nedostatočný informačný obsah, veľký rozdiel vo využívaní IKT medzi mestom a vidiekom.“

Informatizácia knižníc podľa autorov projektu umožní všetkým občanom využívať internet. „Internet v priestoroch knižníc bude dostupný počas celej pracovnej doby,“ vysvetľuje Katarína Krištofová zo Slovenskej národnej knižnice. „Každý užívateľ získa možnosť pracovať s modernými informačnými médiami, získa informácie a návody, ako pracovať s počítačom a najbežnejšími programami, ako sú kancelársky balík, internetový prehliadač alebo e-mailový klient.“ Každý si dokonca bude môcť zriadiť vlastnú e-mailovú schránku.

Projekt by mal byť zrealizovaný ešte v priebehu tohto roka, čo bude stáť takmer 39 miliónov korún. 750 tisíc eur pôjde u Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 250 tisíc eur z nášho štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky už boli schválené v rámci Opatrenia 3.2 operačného programu Základná infraštruktúra. Implementáciu projektu zabezpečuje SNK, prevádzku systému a poradenskú činnosť budú zabezpečovať Centrá systémovej podpory v gescii Slovenskej chemickej knižnice. Každá knižnice zapojená do projektu si bude hradiť len bežné prevádzkové náklady, ktoré by nemali dosiahnuť ani 10 tisíc korún ročne.