Vplyv informačných technológií na ekonomiku v Európe

Krátka správa

350 miliárd amerických dolárov vydali súkromné, ale aj verejné firmy a celý verejný sektor na nákup služieb a tovarov z oblasti informačných technológií, vrátane nákupu hardvéru a softvéru v 28 krajinách Európy. Ide o všetkých členov Európskej únie, ako aj Švajčiarsko, Nórsko a Chorvátsko. Uvádza sa to v štúdii, ktorej niektoré výsledky pred časom prezentovala medzinárodná analytická agentúra IDC. Podľa tejto štúdie možno v Európe v priebehu najbližších štyroch rokov – teda do roku 2009 vrátane – očakávať rast sektoru informačných technológií každý rok o 6 percent.

Do konca roku 2009 by špeciálne softvérové firmy a ich zamestnanci mali priniesť oproti stavu na začiatku tohto roka až 125 miliárd dolárov na daniach. IT sektor aj v Európe pritom na začiatku tejto dekády pocítil globálne ekonomické ochladenie. Výsledkom krízy boli znížené výdavky európskych firiem a inštitúcií na informačné technológie. Zatiaľ čo v roku 2000 dosiahli podľa IDC 341 miliárd dolárov, v roku 2004 poklesli o celých desať miliárd. Predvlaňajší rok však znamenal obrat v tomto sektore. Šesťpercentný nárast je pritom predpokladaný celoeurópsky priemer. Analytici IDC predpokladajú, že v niektorých, najmä nových členských krajinách bude tento nárast ešte vyšší.

Zo štúdie IDC vyplýva, že čoraz väčšiu rolu v oblasti informačných technológií budú zohrávať výrobcovia a implementátori softvéru. Zo spomínaných 350 miliárd v roku 2005 vydali firmy a inštitúcie v Európe až 80 percent za nákup IT služieb a hardvéru, pričom prím hrajú samotné služby. 20 percent predstavoval nákup softvéru. Z hľadiska daní však má však prevažujúci vplyv práve oblasť výroby a implementácie softvéru. Z celkových 298 miliárd sa ich v tejto časti sektora IT „vyrobilo“ 64 percent, „nesoftvérových“ daní sa odviedlo zvyšných 36 percent.

Tieto informácie obsahuje štúdia, ktorú IDC vypracúva v rámci svojho Národného ekonomického projektu. Ten analytická agentúra vypracovala pre hodnotenie pozitívneho vplyvu priemyslu informačných technológií na ekonomiku 28 európskych krajín (EÚ a Švajčiarsko, Nórsko a Chorvátsko). Pod ekonomickým vplyvom sa rozumie tvorba pracovných miest, zakladanie spoločností, výdavky na IT a daňové odvody.