Vysielatelia majú problémy s „nekonzistentnými“ autorskými právami

zdroj: flickr, autor: jonsson

Medzinárodné právo stanovuje minimálny stupeň ochrany, ale krajiny môžu individuálne alebo spoločne pristúpiť na dodatočné opatrenia. To je pomerne prekvapivá skutočnosť vzhľadom na zvýšený celosvetový rozmer distribúcie audiovizuálneho obsahu poháňaného internetom a digitalizáciou, uvádza správa EAO. Jej cieľom je preto dosiahnuť zmenu zákonov, ktoré chránia signály vysielaných programov jednotlivých spoločností.

Smerom k medzinárodne záväzným pravidlám

Rada Európy nedávno rozhodla, že je potrebné vytvoriť medzinárodne záväzné pravidlá v oblasti vysielacích signálov za účelom zaistenia bezpečnosti audiovizuálneho obsahu proti pirátstvu. „Hoci Európska únia harmonizovala národné ustanovenia o autorských právach, ich povaha a interpretácia v jednotlivých štátoch a obmedzenia sa môžu líšiť,“ uvádza správa nazvaná „Právna ochrana vysielateľov- výzvy spôsobené novými službami“.

S tým ako sa totiž obsah v stále väčšej miere zverejňuje na internete, si zákonodarcovia na celom svete lámu hlavu s tým ako zakročiť proti kyber zločincom, nelegálnemu sťahovaniu obsahu a nezákonnemu obsahu. Zákony, ktorými reagujú proti týmto krokom, sú často pomalé. Dôvodom je potreba zosúladiť základné práva s otázkou bezpečnosti internetu. „Digitalizácia a konvergencia, predovšetkým nesmierny nárast rozmernosti a výkonnosti, čo sa týka prístupu na internet, na počítače a servery, zjednodušili a zrýchlili distribúciu a spotrebu programového obsahu,“ píše sa v dokumente.

Správa zároveň dodáva, že zo zvýšenej efektívnosti nových technológií prosperuje vo veľkej miere aj pirátstvo. „Digitálne signály je možné skopírovať a distribuovať vo veľkej kvalite, a obzvlášť zraniteľné sú programy dostupné cez internet.“ Vlády sú však vo svojej reakcii na tieto nové skutočnosti veľmi pomalé a dospieť k celosvetovej alebo aspoň európskej dohode v oblasti ochrany práv vysielateľov sa zdá byť nesmierne veľkým problémom, podčiarkuje dokument.  „Vysielatelia by nemali byť nútení akceptovať fakt, že tretie strany majú prospech z ich investícií bez toho, aby boli schopní sa brániť,“ tvrdia autori správy.

Komisia uznala, že rozdielne pravidlá na národnej úrovni v oblasti autorských práv bránia rastu internetovému obchodu. Na februárovom vypočutí súčasná eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes tieto slová potvrdila keď uznala, že autorské práva sú citlivou oblasťou a „pokiaľ budú existovať rozdielne pravidlá na národnej úrovni, je ťažké zaviesť celoeurópsku protipirátsku iniciatívu“.

Právna neistota ohľadne osobných videorekordérov

Veľká časť diskusie ohľadne autorkých práv sa viaže k novým službám ako je napríklad osobný video rekordér (PVR), technológia na preskakovanie reklamy a internetové živé prenosy, ktorých popularita vzrástla najmä počas tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale. „Polemika okolo osobných videorekordérov dokazuje ako veľmi sa môžu odlišovať národné úpravy pri nových službách“. Hoci služby PVR ponúkané poskytovateľmi nezávislými od televíznych vysielateľov „sú v Európe vo všeobecnosti považované za nezákonné, v Spojených štátoch sú rovnaké služby považované za zákonné,“ uviedli autori správy. Dokument zároveň dodáva, že „veľká časť závisí na individuálnom prípade ako veľmi a najmä ako promptne budú poskytovatelia spolupracovať s držiteľmi autorských práv“.

Správa EAO prichádza v čase, kedy sa diskutuje o reforme ochrany autorských práv vysielateľov. Debata na túto tému bude pokračovať aj na ďalšom stretnutí vedúcej skupiny Rady Európy pre túto záležitosť, ktorá sa uskutoční v novembri tohto roku.