Vysokorýchlostný internet pre všetkých

Dátoví operátori, ktorí sa rozhodnú investovať do vysokorýchlostnej internetovej infraštruktúry, budú možno odmeňovaní „prémiou za riziko vo výške približne 15%,“ povedala komisárka pre informačnú spoločnosť, Viviane Reding. Zvýšené príjmy by si mohli majitelia sietí optických vláken účtovať od konkurenčných operátorov, ktorí prejavia záujem o prístup do ich infraštruktúry.

Neelie Kroes, komisárka zodpovedná za hospodársku súťaž, je skeptickejšia, než jej kolegyňa Viviane Reding. „Ani dnes nie je Komisia v pozícii presne kvantifikovať prémiu za riziko,“ povedala Kroes podľa britského denníka Financial Times. Dodal, že by bolo „kontraproduktívne,“ ak by sa stanovila fixná miera návratu investícií v celej Európe.

Komisia však zatiaľ neprijala konečné rozhodnutie, momentálne „diskutuje o konečných detailoch“ návrhu, povedala Reding počas workshopu ECTA – obchodnej asociácie zastupujúcej nových telekomunikačných operátorov.

Od roku 2012 bude každá novostavba vo Francúzsku vybavená optickou prípojkou do internetu. Siete novej generácie (NGNs) sa nachádzajú medzi prioritami Francúzskeho predsedníctva, ktoré začne 1. júla 2008, povedal Emmanuel Gabla, riaditeľ IT sekcie Ministerstva hospodárstva.

Paríž sa počas svojho predsedania Rade zameria aj na sociálne aspekty vysokorýchlostných dátových sietí. Gabla dodal, že treba zabrániť prehlbovaniu digitálnych rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Širokopásmová konektivita (broadband) je preto pre Francúzsko kľúčovou.

Hoci sa najlepší model financovania NGNs stále hľadá, dobrým príkladom môže byť švédsky model. Krajina má veľmi nízku mieru zaľudnenia (dvaja obyvatelia na štvorcový kilometer), ale penetrácia širokopásmovým pripojením je veľmi vysoká. Po Japonsku a Južnej Kórei sa Švédsko umiestnilo na tretej priečke v svetom rebríčku dostupnosti internetu. Krajina dosiahla vynikajúce výsledky najmä pre rovnoprávne zdieľanie verejno-súkromných investícií. Zdá sa však, že vo väčšine ostatných členských krajín EÚ bude nevyhnutné pristúpiť k financovaniu internetu vo vzdialených oblastiach z verejných prostriedkov.

Nasledujúce kroky

  • Pred letom 2008 vydá Komisia odporúčanie o NGNs.
  • 8.-9. september 2008: Francúzske predsedníctvo usporiada konferenciu v Paríži o stratégii i2010, ktorá sa zameria na NGNs.
  • Do konca roka 2008 by mala Komisia prepísať odporúčania na návrh právneho textu.