Webové stránky verejných inštitúcií majú byť prístupnejšie

zdroj http://www.sxc.hu/

Dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím predstavila novú smernicu o  prístupnosti webových stránok orgánov verejného sektora. Podľa smernice sa majú do konca roka 2015 zaviesť jednotné povinné prvky prístupnosti pre 12 typov webových stránok.

Smernica sa týka napríklad takých služieb, aké sú daňové priznanie, pomoc pri hľadaní zamestnania, dávky sociálneho zabezpečenia, registrácie vozidiel, žiadosti o stavebné povolenie, či zápisy na univerzity.

V smernici bude tiež zadefinové, čo to prístupnosť webových stránok znamená. Najväčší úžitok z nových pravidiel získa asi 80 mil. občanov EÚ so zdravotným postihnutím, ale aj ďalších 87 mil. Európanov vo veku nad 65 rokov, ktorí mali doteraz problém plnohodnotne využívať všetky služby.

Napríklad ľudia so zrakovým postihnutím si budú pomocou čítačov obrazovky vypočuť opisy obrázkov, alebo ľudia so sluchovým postihnutím si budú môcť prečítať titulky k audio súborom.

Komisia si od zjednotených pravidiel sľubuje aj lepšie využitie vysokého potenciálu trhu, ktorý teraz dosahuje obrat 2 mld. eur. Vývojári by mohli ponúkať svoje produkty a služby na celom území Únie bez dodatočných komplikácií a nákladov.

„Vytvorili by sa lepšie podmienky na trhu, väčší počet pracovných príležitostí a znížili by sa sumy, ktoré štátne správy musia vynaložiť na zabezpečenie prístupnosti svojich webových stránok,“ obhajuje návrh podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová.

Komisia posiela navrhovanú smernicu na prijatie Rade ministrov EÚ a Európskemu parlamentu. Ak smernica prejde, členské štáty ju budú povinné transponovať do 30. júna 2014.

„Európske fórum zdravotne postihnutých víta návrh legislatívy o prístupnosti webových stránok orgánov verejnej správy, pretože sa tým posilnia práva občanov a priamy prístup 80 miliónov občanov so zdravotným postihnutím k verejným službám,“ vyhlásil predseda fóra Ioannis Vardakastanis.

EK touto smernicou zároveň splnila úlohu vyplývajúcu z Akcie 64 Digitálnej agendy a z článku 9 Dohovoru Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.