Wi-Fi v mestách pre všetkých a zadarmo?

Wi-Fi, internet, správa o stave EÚ,

Jean-Claude Juncker počas prejavu v Európskom parlamente, (zdroj: Európska komisia)

Jedným z prekvapení stredajšieho parlamentného prejavu Jeana-Clauda Junckera o stave únie bolo ohlásenie iniciatívy WiFi4EU. Jej cieľom je pomôcť miestnym orgánom s poskytnutím bezplatného Wi-Fi pripojenia vo verejných budovách, ich okolí, na námestiach a v parkoch.

Juncker hovoril o tom, že do roku 2020 by mala byť v každom meste a na každej dedine dostupná bezplatná, bezdrôtová verejná sieť. „Na päť minút sme spanikárili. Potom sme si uvedomili, že to nemyslí vážne,“ komentoval ohlásenie iniciatívy jeden zo zástupcov priemyslu.

Mark Newman z konzultantskej spoločnosti ConnectivityX pre BBC povedal: „120 miliónov eur sa nezdá ako veľká investícia.“ Komisia vo zverejnenom materiáli uvádza, že z nového projektu môže profitovať 6 až 8 tisíc miestnych spoločenstiev. Mnohým sa to zdá byť málo napriek tomu, že množstvo miest už dávnejšie poskytuje verejnú Wi-Fi.

Samotná Komisia priznáva, že nevie, koľko samospráv v súčasnosti ponúka bezplatné pripojenie. Lobisti ju preto podozrievajú, že takto zakrýva neúspech pravidiel pre prechodné obdobie do definitívneho konca roamingových poplatkov. EK ich predstavila na začiatku septembra a už o pár dní návrh vykonávacieho predpisu stiahla.

Návrh na bezplatné verejné hotspoty je podľa bruselských zdrojov „relatívne nový“. Komisia ubezpečuje, že kvalitné širokopásmové pripojenie na verejných miestach neohrozí komerčné služby. Práve naopak, malo by občanov podnietiť, aby si kvalitné pripojenie zadovážili domov.

Európska komisia prostredníctvom svojej hovorkyne Nathalie Vandystadtovej už zareagovala na 120 miliónov eur, ktoré súkromný sektor spochybnil: „Toto je skutočne prvý krok. Ak bude dopyt vyšší, veríme, že rozpočet zvýšime.“