WTO: EÚ musí zrušiť dovozné clá na elektroniku

zdroj: flickr, fd

Rozhodnutie reaguje na Dohodu o informačných technológiách (ITA), ktorú v roku 1996 dobrovoľne podpísalo približne 70 krajín. Tá stanovuje nulové clá na výrobky ako obrazovky počítačov, či tlačiarne, v snahe podporiť obchodovanie s high- tech. Európska únia však odmietla podpísať tento dokument v troch kategóriách: zariadenie na konverziu televízneho kábla, ktorý umožňuje aj internetové pripojenie, úzke panelové počítačové obrazovky a tlačiarne, ktoré vedia zároveň skenovať, faxovať a kopírovať.

Európska únia argumentuje tým, že dodatočná funkcionalita produktov od obdobia, kedy v roku 1996 došlo k podpisu dohody znamená, že tieto výrobky sú už v súčasnosti skôr spotrebiteľským tovarom než informačnými technológiami. Z toho dôvodu preto nemajú nárok na nulové clo, ktoré sa uvádza v dohode. Ako príklad uviedli obrazovky počítačov, ktoré dnes slúžia už aj ako televízne obrazovky.

Brusel preto postupne zaviedla clá od šesť do 14 percent na tieto výrobky.

Komisia kritizovala správu panela WTO za to, že nepoložila základy ďalšej reformy colných pravidiel, ktoré by odrážali trend poklesu celosvetového obchodu s elektronickým tovarom.

EÚ má 60 dní na to, aby sa proti rozhodnutiu odvolala, zatiaľ však nevyhlásila, či tak spraví. Na jej rozhodnutie čakajú najmä producenti elektroniky zo Spojených štátov a Ázie, vrátane spoločností Hewlett Packard a Samsung Electronics.

Spojené štáty zároveň privítali rozhodnutie WTO, ktoré dalo za pravdu ich sťažnosti. Americký predstaviteľ pri WTO Ron Kirk povedal, že tento krok by mal zabezpečiť bezcolný prístup ďalším elektronickým výrobkom na európsky trh.