Ženy sú budúcnosťou informatiky

Mladé dievčatá môžu v odvetví informačných a komunikačných technológií (IKT) očakávať úspešnú a dobre platenú kariéru. Hoci je podiel žien medzi IT inžiniermi nízky, dámy pracujúce v takejto profesii dokazujú, že dokážu byť plnohodnotnými partnerkami a konkurentkami svojim mužským kolegom.

Európa trpí nedostatkom IT odborníkov, čo sa môže negatívne odraziť na konkurencieschopnosti starého kontinentu. 300 tis. pracovných miest zostáva stále neobsadených. „Ak sa nedostatok informatikov a inžinierov nebude riešiť, povedie to k spomaleniu európskeho hospodárskeho rastu a Európa sa vystaví riziku, že zaostane za svojimi ázijskými konkurentmi“, poznamenala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Musíme prekonať zaužívané stereotypy opisujúce kariéru v odvetví IKT ako nudnú a príliš technickú pre ženy.“

IT odvetvie sa podieľa jednou štvrtinou na celkovom raste EÚ a vytvára 4 % pracovných miest. Je preto mimoriadne dôležité povzbudzovať mladých ľudí – vrátane žien – aby hľadali uplatnenie v tomto odvetví.

Európska komisia už dva roky prostredníctvom „Iniciatívy sledovania“ (Shadowing initiative) motivuje mladé ženy správne sa rozhodnúť o svojej budúcej kariére. V rámci programu majú dievčatá možnosť stráviť bežný pracovný deň s IT manažérkou a pozorovať ju pri práci. V roku 2007 sa v rámci projektu dostalo viac ako 50 mladých dievčat vo veku 10-21 rokov do 20 popredných európskych spoločností.

Viviane Redingová chce postúpiť o krok ďalej. Spolu s IT odvetvím bude iniciovať „Európsky kódex osvedčených postupov pre ženy v IKT“. Cieľom je zastaviť jav „deravého potrubia” a narušiť niektoré stereotypy o práci v tomto odvetví. Očakáva sa, že Kódex vstúpi do platnosti ešte pred 8. marcom 2009.

V období 1998 – 2004 sa počet absolventov inžinierskych odborov v EÚ zdvojnásobil. Z roka na rok však klesá záujem nových ľudí o odvetvie IT. Podobná situácia je aj v USA, kde panuje medzi mladými ľuďmi najnižší záujem o informatiku od roku 1977.

Hoci sa podiel absolventiek univerzít sa v Európe zvýšil takmer vo všetkých oblastiach, v oblasti inžinierskych odborov tvoria ženy len 19 %. V Rakúsku, Portugalsku a Poľsku sa podiel absolventiek informatiky dokonca znížil. Priemerné percentuálne zastúpenie žien v správnych radách IT spoločností je 6 %.