EÚ deti online

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Bezpečný internet

Za cieľom získať podrobné informácie o správaní detí na internete, uskutočnili autori štúdie v priebehu troch rokov (2009 až 2011) detailný prieskum medzi 25 tisíc deťmi vo veku deväť až 16 rokov a ich rodičmi v 25 európskych krajinách.

Prieskum okrem iného zistil, že použitie internetu zo strany mládeže je v súčasnosti veľmi individualizované, personalizované a meniace sa. V priemere ale deti strávia online denne 88 minút, pričom 49 opýtaných detí pristupuje na internet zo svojej izby a 33 percent cez mobilný telefón. Deti a mládež tak najviac využívajú internet doma (87 percent) a v škole (63 percent).

Podľa výsledkov sa tiež ukazuje, že intenzita používania internetu u detí vo veľkej miere odráža jeho používanie u rodičov- teda v prípade, že chodia rodičia na internet častejšie, je tento vývoj pravdepodobný aj u ich dieťaťa a naopak.

Čo sa týka aktivít detí a mládeže online, až 100 percent z nich už niekedy hralo hru na internete- prípadne to bol ich prvý kontakt s internetom. Až 86 percent detí si prehráva pomocou internetu videoklipy, 75 percent detí ho používa na komunikáciu (chatovanie, okamžité odkazy a podobne) a 56 percent detí s ostatnými užívateľmi aj zdieľa obsah, prípadne sťahuje položky a súbory.

Napriek rôznym rizikám a hrozbám, ktorým sí deti na internete vystavené, sa ale autori štúdie domnievajú, že internet je fenomén, ktorý je už každodennou súčasťou života detí a zakázať im preto prístup znamená pripraviť ich okrem rizika aj o mnohé príležitosti. Dôležité preto podľa nich je vyváziť tieto dve oblasti.

Autorkou štúdie je Sonia Livingstone (LSE), spolu s Leslie Haddon, Anke Görzig a Kjartanom Ólafssonom. Výsledky prieskumu a celú štúdiu z dielne LSE (London School of Economics) v spolupráci s EU Kids Online Network si môžete pozrieť na tejto linke.