Európska komisia hodnotí vývoj „e-Business“ pravidelne každý rok

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hodnotiace analytické správy vydáva EK každoročne pod názvom e-Business W@tch. Na objednávku Riaditeľstva pre podnikanie a priemysel ich spracúva nemecká spoločnosť Empirica v spolupráci s Berlecon Research, Databank Consulting, DIW Berlin, Lios Geal Consultants, RAMBØLL Management a Salzburg Research.

Analýzy sa nezaoberajú len samotným priemyslom IKT, ale aj vplyvom IKT na rozvoj iných oblastí ekonomiky s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti. Správy obsahujú aj hodnotenie politiky Európskej komisie pri podpore využívania IKT firmami, najmä malými a strednými podnikmi, ako aj odporúčania pre nasledujúce obdobie.

Správy sú vydávané jednak v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe. Ak má Riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel ešte k dispozícii kópie správy v tlačenej podobe, môžete si (aj staršie vydania od roku 2003) ich bezplatne objednať na adrese European Commission, DG Enterprise & Industry, Unit D4 ‘Technology for Innovation / ICT industries and e-business’, fax: (32-2) 2967019, e-mail: entr-innov-ict-ebiz@ec.europa.eu.


Kliknite sem a nájdete všetky doteraz vydané správy v elektronickej podobe v anglickom jazyku buď v plnom znení, alebo v podobe stručného zhrnutia výsledkov.