Informatická a komunikačná infraštruktúra na školách

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Medzi hlavné sledované faktory vo výskume patrili (1) počet počítačov na 100 žiakov/študentov, (2) počet počítačov pripojených k internetu na 100 žiakov/študentov či (3) počet počítačov s vysokorýchlostným pripojením k internetu na 100 žiakov/študentov. Prieskum sa uskutočnil v 27 európskych krajinách (EU 25 plus Island a Nórsko).

Štúdia, ktorú na základe získaných informácií zverejnila Európska komisia konštatuje, že vo všeobecnosti dosahuje penetrácia škôl počítačmi, dokonca aj pripojením na internet dosahuje takmer 100%. Lenže v závislosti od typov škôl a od jednotlivých členských štátov sa predsa len tieto údaje menia. Napríklad pokiaľ ide o počet počítačov na 100 žiakov/študentov.

Jednoznačným európskym lídrom je Dánsko (27 počítačov na 100 žiakov/študentov, z ktorých je 26 pripojených k internetu), za ktorým nasleduje Nórsko (24 počítačov na 100 žiakov/študentov, z ktorých je 23 pripojených k internetu), Holandsko (21/20) a Veľká Británia (20/19) s Luxembruskom (20/18). Výsledky týchto krajín výrazne predbiehajú celoeurópsky priemer, ktorý je 11 počítačov na 100 žiakov/študentov – 10 z nich s pripojením k internetu. Takmer všetky nové členské krajiny patria do skupiny zaostávajúcich, hoci je pravda, že medzi ne sa zaraďujú aj slabšie staršie členské krajiny: v Portugalsku a Grécku majú na 100 žiakov/študentov iba 6 počítačov.


Kompletnú štúdiu v anglickom jazyku nájdete tu.