Informatizácia: pochybné priority

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vari najväčšie zmeny oproti pôvodnému Národnému strategickému referenčnému rámcu (NSRR) zažila oblasť informatizácie. NSRR je programový dokument, ktorý rámcovo určuje, na aké oblasti a aké prioritné ciele chce členská krajina EÚ míňať financie z eurofondov v najbližšom rozpočtovom období, čiže je to akási obdoba štátneho rozpočtu. Je to trochu prekvapujúce, lebo za prioritnú ju ako účinný nástroj budovania znalostnej spoločnosti považovala tak predošlá Dzurindova, ako aj terajšia Ficova vláda. Ešte prekvapujúcejšie je to preto, lebo odborná verejnosť, profesijné združenia a mimovládne organizácie o zmenách nič netušili a ukazuje sa, že ani úrad splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti.


Celý článok si prečítajte po kliknutí sem.