Internet a cestovný ruch v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európsky štatistický úrad zverejnil štúdiu o využívaní internetu a moderných informačných technológií v cestovnom ruchu na starom kontinente. Pre potreby štúdie bol najskôr uskutočnený prieskum medzi podnikmi poskytujúcimi služby v cestovnom ruchu, podnikmi v iných oblastiach, ale aj medzi ich klientmi, ktorí používajú internet na cestovanie vo veku od 16 do 74 rokov. Je zaujímavé, že na jednej strane až 63 percent podnikov v cestovnom ruchu má katalógy a cenníky prístupné na internete, ale len 25 percent má intranet, zatiaľ čo hoci v priemere za všetky sektory má katalógy a cenníky na internete len 28 percent podnikov, ale intranet ich má 34 percent.

Viac zo štúdie vrátane tabuliek a grafov nájdete v angličtine na tomto mieste.