IT nie sú a nikdy nebudú zelené!

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zelené IT sú „pre spoločnosť vysoko relevantné“, zvlášť v čase nárastu cien energií a čoraz intenzívnejšej diskusie o boji proti klimatickým zmenám, tvrdí štúdia analytika Deutsche Bank. Stefan Heng pre ilustráciu uvádza, že „náklady na energie vo výpočtových centrách rastú osemnásobne rýchlejšie než výdavky na nový hardware“.

S využitím zelených IT možno energetickú spotrebu znížiť o „rovnú polovicu“, domnieva sa autor. Dopĺňa, že v tomto smere je kľúčovým budovanie povedomia o „zodpovednosti s ohľadom na šetrenie energiou“ a vyčlenenie väčšieho obnosu prostriedkov na „implementovanie viac technológií energetickej efektívnosti na národnej úrovni“.

Na druhej strane, informačné a komunikačné technológie ako také nie sú podľa Henga „zelené“. Poukazuje na skutočnosť, že i najmodernejšie zariadenia majú svoje energetické nároky, ktoré sú spojené s produkciou emisií CO2. Súčasne, výrobcovia hardwaru používajú „toxické látky ako olovo, ortuť, kadmium a bróm“, ktoré vážne poškodzujú životné prostredie. Naviac, elektronický a elektrický odpad je náročný na recykláciu.

‘Zelené IT’ však majú napriek všetkým negatívam veľký význam, ako z pohľadu znižovania výdavkov na energetickú spotrebu, tak i z hľadiska hospodárskeho rastu. Heng poukazuje na fakt, že IT sektor už dnes „pomáha redukovať využívanie zdrojov v niekoľkých sektoroch“. Preto je v záujme každej firmy zaoberať sa touto témou.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.