Pripravenosť krajín na informačnú spoločnosť: rebríček pre rok 2006

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Povzbudzujúce je znižovanie “digitálnej priepasti” (digital divide) v niektorých aspektoch. Osobitne je to evidentné pri základnom prístupe k internetu: transformujúce sa krajiny predstavujú väčšinu z nových telefónov i pripojení k internetu. Mnohé z týchto krajín zvýšili svoje pripravenosť na informačnú spoločnosť aj z iného pohľadu: napríklad pokiaľ ide o rast outsourcingu informačných technológií v takých krajinách ako Bulharsko, Vietnam a – samozrejme – India.

The Economist Intelligence Unit (analytické oddelenie prestížneho ekonomického týždenníka The Economist) zverejňuje v spolupráci s Inštitútom IBM pre podnikanie porovnanie krajín z hľadiska ich informatizácie už od roku 2000. Rebríček ju hodnotí z technologického, ekonomického, politického a spoločenského hľadiska, ako aj z hľadiska celkového dopadu na úroveň znalostnej ekonomiky v krajine. Tento rok je hodnotených už 68 krajín, novými sú Bermúdy, Jordánsko a Spojené arabské emiráty.


Kompletnú štúdiu nájdete bezplatne v anglickom jazyku na tomto mieste.