Slovensko sa stáva magnetom pre servisné centrá firiem v oblasti IT

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

internet it

Podľa údajov Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) vyše 20 percent tzv. offshore projektov realizovaných európskymi firmami smerovalo do stredoeurópskeho regiónu. V roku 2005 sa Slovensko umiestnilo v Indexe umiestnenia globálnych služieb na 16. mieste a spomedzi krajín strednej a východnej Európy bolo druhé. „Zatiaľ čo náklady v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike rastú, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko sú pre svoje stále nízke náklady ešte atraktívnejšie, lebo tamojší pracovníci majú navyše dobrú kvalifikáciu,“ píše v štúdii poradenská spoločnosť AT Kearney.

___________________________________________________________________________________________________

Rozsiahlejší materiál v angličtine o tejto téme nájdete na stránke IT Asociácie Slovenska, alebo ak kliknete sem.