Spokojnosť s e-službami verejnej správy v segmente podniky – 2008

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ministerstvo financií SR odštartovalo v roku 2008 výskumný projekt, ktorého cieľom bolo získať základné informácie o znalostiach, postojoch a potrebách firiem týkajúcich sa elektronických služieb verejnej správy. Predmetom výskumu bolo zisťovanie ich skutočného využívania, trendy vývoja spokojnosti s uvedenými službami, a keďže tieto služby je možné využívať len prostredníctvom zodpovedajúceho vybavenia informačno – komunikačnými prostriedkami (IKT), bola časť projektu venovaná aj mapovaniu vybavenia respondentov IKT. Projekt je prvým výsledkom dlhodobého zámeru Ministerstva financií SR v tejto oblasti. Opakovaným a systematickým monitorovaním spokojnosti firiem s e-službami verejnej správy a získaním možnosti sledovania spokojnosti v čase je jednou z dôležitých podmienok racionálneho a transparentného prístupu pri vytváraní efektívnejšej elektronickej verejnej správy zodpovedajúcej potrebám a záujmom jej súčasných a potenciálnych používateľov.


Prezentácia zo záverečnej správy z prieskumu: Spokojnosť podnikov s e-službami verejnej správy (300 kB)