Úspešné projekty elektronickej demokracie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

E-Democracy zahŕňa využívanie ICT (predovšetkým riešení na báze internetu) pri sprístupňovaní informácií zo strany verejných inštitúcií, pri výchove obyvateľov (najmä mladších ľudí) k aktívnemu občianstvu, pri ich zapájaní do rozhodovacích procesov (pripomienkovanie rozhodnutí úradov a zastupiteľstiev ešte pred ich prijatím). E-Democracy vytvára reálne prostredie pre uplatnenie priamej demokracie.

Bruselský Inštitút politických technológií (Politech Institute) sa dlhodobo a systematicky venuje rozvoju „elektronickej demokracie“. Z jeho iniciatívy sa každoročne uskutočňuje Svetové fórum o e-Democracy, ktoré naposledy organizoval bývalý francúzsky minister a primátor mesta Issy-les-Moulineaux André Santini. Na tomto podujatí Inštitút politických technológií pravidelne odovzdáva ceny za rozvoj e-Democracy vo svete. Na doteraz poslednom, 6. svetovom fóre získal túto cenu Projekt rozvoja miestnej elektronickej demokracie vo Veľkej Británii. Celkovo Politech Institute a firma IP-Label, ktorí spoločne vyvinuli metodológiu hodnotenia projektov e-Democracy, ohodnotili 50 rôznych projektov. Správa o hodnotení jednotlivých projektov poskytuje excelentnú analýzu techník budovania a rozvoja e-Democracy v krajinách Európskej únie. Je dozaista pozoruhodné, ale mohlo by byť aj inšpiratívne a motivujúce, že v doteraz poslednom ročníku sa spomedzi piatich desiatok projektov nachádzajú iba dva z nových členských krajín EÚ (Maďarsko a Lotyšsko, v oboch prípadoch ide o projekty miestnych samospráv).


Kliknutím na toto miesto si môžete preštudovať kompletnú správu v anglickom jazyku.