Vplyv investícií do informatizácie na ekonomický rast

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Najvýraznejší pozitívny vplyv investícií do IKT možno registrovať v USA a Švédsku, kde sa tomuto vplyvu pripisuje až 0,8 percenta z ich hospodárskeho rastu. V prípade „starých“ členských krajín Európskej únie predstavuje vplyv investícií do vývoja a nákupu IKT približne 0,5 percenta (alebo 23 percent) z celkového rastu HDP vo výške 2,1 percenta v rokoch 1995 až 2004. Ukazuje sa, že aj v ďalších európskych krajinách – akými sú napríklad Dánsko, Belgicko či Veľká Británia – možno registrovať významný vplyv investícií do IKT na hospodársky rast. Naopak sú však na starom kontinente aj krajiny – napríklad Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Grécko, Taliansko či Španielsko – s pomerne nízkym vplyvom investícií do IKT na rast HDP.


Aj pre nás podnetnú štúdiu, ktorú vydalo Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a hospodárstvo Európskej komisie, si môžete v anglickom jazyku preštudovať na tomto mieste. Žiaľ, vzhľadom na časové obdobie, ktorým sa zaoberá, predmetom záujmu jej autorov neboli tzv. nové členské krajiny EÚ.