Cena ITAPA: Šanca nielen pre veľkých

Komerčný obsah

Projekty možno prihlásiť do 4. októbra v dvoch kategóriách: “Nové služby” a “Zlepšovanie procesov”. Víťazi budú vyhlásení a odmenení 12. novembra 2013 na Galavečeri počas Medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý je najväčším podujatím zameraným na informatizáciu spoločnosti na Slovensku. 

Súťaž Cena ITAPA pomáha prihláseným spoločnostiam zviditeľniť sa medzi odbornou i širokou verejnosťou, keďže sa vyhlasuje počas Medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý každoročne púta pozornosť stoviek expertov.

Minulý rok získal Cenu ITAPA v kategórii “Zlepšovanie procesov” projekt Elektronického zberu údajov Sociálnej poisťovne, realizovaný spoločnosťou EMM. Generálny riaditeľ EMM Jozef Chebeň o benefitoch účasti v súťaží povedal: “V prvom rade ma ITAPA prekvapila tým, že dáva rovnakú šancu na úspech nielen firmám, ktoré sú veľké, nadnárodné, známe, ale rovnakú príležitosť majú aj relatívne malé firmy.” V Sociálnej poisťovni sa odvtedy výrazne zjednodušil kontakt klientov s  poisťovňou. So systémom pracuje dnes viac ako 200 tisíc zamestnávateľov a mesačne sa automaticky spracuje 600 tisíc dokumentov. Návratnosť nákladov do projektu bola pritom veľmi rýchla – len 7 mesiacov.

Cenu ITAPA v kategórii “Nové služby” získal projekt Mesto v mobile, zadaný Bratislavským samosprávnym krajom a pripravený spoločnosťou Datalan. Medzi ocenenými bol aj projekt firmy Novell Slovensko nazvaný Ecclesia – Kontaktné miesta katolíckej cirkvi. Rôznorodé zameranie projektov, ako aj ich narastajúci počet, dokladujú atraktívnosť sútaže. Potvrdzujú to aj slová minuloročného víťaza: „ITAPA je dobrá príležitosť predstaviť riešenia a služby s pridanou hodnotou, ktoré v praxi úspešne fungujú,“ zhodnotil Marek Paščák, člen predstavenstva v spoločnosti DATALAN. „Či už ide o mobilné aplikácie, alebo rozsiahle IT systémy, ich úlohou je zjednodušiť fungovanie verejnej správy a priniesť komfort občanom.“

Viac sa o Cene ITAPA dočítate na www.itapa.sk v sekcii Cena ITAPA.

ITAPA vyhlasuje súťaž Cena ITAPA o najlepšie projekty v oblasti informatizácie verejnej správy tento rok už po dvanástykrát, v spolupráci so špecializovaným portálom o znalostnej spoločnosti a technológiách eFOCUS a Fakultou informatiky    a informačných technológií STU v Bratislave.

Zdroj: ITAPA