Jarná ITAPA 2014: Informatizácii do roka pomôže nový zákon o verejnom obstarávaní

Komerčný obsah

Dĺžku verejného obstarávania považujú za jeden z hlavných problémov nielen dodávatelia projektov eGovernmentu, ale aj samotný Úrad pre verejné obstarávanie. Jeho podpredseda Andrej Holák na jarnej ITAPA oznámil, že do roka by Slovensko mohlo mať úplne nový zákon o verejnom obstarávaní: „Mal by odstrániť byrokraciu, zvýšiť transparentnosť a skrátiť dĺžku procesu obstarávania. 

Podnikateľské subjekty a nevládny sektor od nového zákona očakávajú najmä väčšiu transparentnosť a zúžený priestor pre korupciu. Zaroveň organizátori ITAPA na konferencii avizovali, že začiatkom leta predstavia nový vyhľadávací systém, ktorý bude schopný spätne vyhľadávať históriu všetkých verejných obstarávaní. „Ide o unikátny nástroj na sledovanie efektivity celého procesu od definovania podmienok obstarávania až po vyhodnotenie, vrátane zisťovania podozrivých dodávateľov a podobne,povedal riaditeľ ITAPA Michal Ivantyšyn.

Do roku 2020 má Slovensko k dispozícii na informatizáciu spoločnosti 990 miliónov eur. Podľa štátneho tajomníka MF SR Petra Pellegriniho by sa mali prioritne čerpať v oblastiach informačnej a sieťovej bezpečnosti a na racionalizáciu prevádzky štátnych informačných systémov, čo by malo prispieť k lepším a lacnejším elektronickým službám občanom