Jarná konferencia ITAPA 2014: Kritický pohľad na chyby minulosti – konštruktívne riešenia do budúcnosti

Komerčný obsah

Kde sme?

Jedným z hlavných dôvodov relatívne malého počtu fungujúcich elektronických služieb občanov je pomalé a neefektívne čerpanie eurofondov, z ktorých sa informatizácia financuje. Súvisí to s pripravenosťou a kompetentnosťou zadávateľov na strane štátu a  dodávateľov z privátneho sektora. Dôležitú rolu v tomto procese zohrávajú aj legislatívne podmienky verejného obstarávania.  Zásadnou zmenou je aj skutočnosť, že od tohto roku až do 2020 sa budú projekty financovať za iných podmienok ako doteraz. Zvládne to Slovensko načas, efektívne a bez podozrení z korupcie?

Kde by sme mohli byť?

Informatizácia spoločnosti a eGovernment Slovenska je na križovatke. Programové obdobie 2014 – 2020 stanovuje pre informatizáciu členských štátov EÚ nové parametre, čo by mohlo pre Slovensko znamenať šancu na “reštart”. Aj preto sa na Jarnej konferencii ITAPA bude hovoriť o zmenách, ktoré sa musia urobiť, aby Slovensko v budúcnosti neprichádzalo o peniaze z Európskej únie, ako aj o nástrojoch, ktoré ponúka Európska komisia na urýchlenie procesov zavádzania elektronických služieb. Samostatnou témou bude verejné obstarávanie veľkých štátnych zákaziek v oblasti eGovernmentu. Nemenej dôležitou fázou informatizácie je vzájomná prepojenosť elektronických služieb štátu občanom (integrácia projektov), ktorá by sa mala v budúcnosti urýchliť.

O ITAPA

ITAPA je už 13 rokov značkou, ktorá zastrešuje všetko, čo súvisí s informatizáciou spoločnosti a eGovernmentom. Jej diskusné fóra nie sú len prezentáciou jednotlivých projektov či názorov, ITAPA sa roky snaží spájať ľudí z verejného a privátneho sektora do konštruktívneho dialógu, z ktorého by mali vyjsť konkrétne riešenia.

Využite možnosť registrácie ešte dnes na http://itapa.sk/akreditacia-novinarov/

V prípade ďalších otázok alebo záujmu o konkrétnu tému nám dajte vedieť na media@itapa.sk alebo volajte 0903 466 290.