Kongres ITAPA: Informatizácia Slovenska vstúpila do rozhodujúcej fázy

Komerčný obsah

Slovensko o peniaze nepríde,“ oznámil na kongrese ITAPA generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu OPIS Norbert Molnár. Vyvrátil tak dohady o ohrozenom čerpaní fondov v tomto roku.

Štátny tajomník ministerstva financií a Digitálny líder SR Peter Pellegrini na kongrese ITAPA zdôraznil: “Hlavné posolstvo dnešnej konferencie „Putting IT together“ mimoriadne vystihuje výzvu, pred ktorou v súčasnosti stojíme. Keby som mal použiť jednoduché porovnanie, tak sa nachádzame v období, kedy boli vybrané hudobné nástroje a sála, hudobníci postupne prichádzajú. No najdôležitejšie je, aby aj hudba, ktorá nakoniec zaznie, bola vyladená a „dala sa počúvať“. V realite súčasného programového obdobia to znamená že sú známe projekty, sú ukončené štúdie realizovateľnosti a z veľkej väčšiny sú spustené aj verejné obstarávania. No rozhodujúca fáza, fáza dokončovania a postupného odovzdávania a preberania projektov je pred nami“.

Jedným z kľúčových projektov, ktorý sa čoskoro spustí, je Ústredný portál verejnej správy. Pre občanov bude fungovať pod „priateľským názvom“ slovensko.sk „Splnili sme posledné dve kľúčové podmienky – technologické a legislatívne. Portál sa môže stať skutočnosťou,“ informoval účastníkov kongresu ITAPA, Ivan Ištvánfy, generálny riaditeľ riaditeľ NASES.

Informatizácia Slovenska nie je procesom vytrhnutým z kontextu diania v Európe. Upozornil na to aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek: „Európska únia by si rýchlym vybudovaním jednotného digitálneho trhu mohla do roku 2020 zvýšiť HDP o 5 % a ak by verejné inštitúcie prešli na elektronickú verejnú správu (e-Government), mohli by dosiahnuť zníženie nákladov o 15 až 20 %."

Kľúčové bude, ako na celoeurópske trendy zareaguje vzdelávací systém. Minister školstva Dušan Čaplovič predstavil projekty, ktorými sa rezort zapojí do procesu informatizácie. Prvým zo spustených projektov je Planéta vzdelávania.

Kongres ITAPA do zajtra 13.novembra ponúkne účastníkom viacero zaujímavých pohľadov na zavádzanie informačno-komunikačných technológii vo verejnej správe. O úspešnosti či zlyhaniach týchto projektov budú hovoriť viacerí zahraniční hostia.

S kongresom je spojené aj prestížne podujatie Cena ITAPA. Jej víťazi budú známi dnes večer po slávnostnom vyhlásení víťazov. Viac čítajte na www.itapa.sk

Zdroj: ITAPA