Spoločnosť bez mobilnej aplikácie patrí do stredoveku

Komerčný obsah

Predstaviť si dnešný svet bez mobilných aplikácií je priam nemožné. Už v roku 2011 bolo podľa údajov z flurry stiahnutých viac ako 25 Mld. aplikácií pre iOS a Android. A to sa počas tohto roku očakáva rast o 100 %.

Aký je vlastne rozdiel medzi aplikáciami pre iOS, Android?

Aplikácie pre iOS, teda operačný systém iPhone, musia prejsť procesom schvaľovania ešte pred zaradením do AppStore. Posudzuje sa predovšetkým funkčnosť, dizajn a vhodnosť danej aplikácie. Aplikácie sa programujú v jazyku ObjectiveC.

Aplikácie pre Android síce nemusia prechádzať schvaľovacími procesmi, ale už pri ich tvorbe sa treba zacieliť na problematiku rozlíšenia obrazovky, keďže zariadení s operačným systémom Android je veľké množstvo. Aplikácie sa programujú v jazyku Java.

„Veľmi efektívnou cestou pre spoločnosti je využitie multiplatformových aplikácií, t.j. systému vývoja založeného na jazyku HTML 5 / JavaScript. Takto vytvorené aplikácie sú funkčné na iPhone / iPade / iOS, Androide a Windows Phone 7 bez zmeny ich kódu, čo umožňuje vytvárať aplikácie s výrazne nižšími nákladmi bez nutnosti zvlášť programovať pre iOS a zvlášť pre Android,“ vyjadril sa Ľuboš Balát zo spoločnosti InterWay,   „pre klienta to znamená ušetrenie nákladov, skrátenie času vývoja jednotlivých aplikácií a v neposlednom rade 3 pripravené a plne funkčné aplikácie zároveň.“

Multiplatformové aplikácie založené na HTML 5 sa správajú identicky ako natívne aplikácie, sú dostupné v AppStore aj v Android Markete (po novom Google Play Store) či už ako aplikácie platené alebo bezplatné. Na rozdiel od bežných web stránok optimalizovaných pre mobilné zariadenia majú plný prístup k hardvéru a môžu využívať fotoaparát, adresár kontaktov, lokálnu databázu, notifikácie a ďalšie vlastnosti telefónu / tabletu.

Your Mobile Way od InterWay

Zdroj: InterWay