V stredu 22.júna sa uskutoční 4.ročník konferencie iDEME

Komerčný obsah

Konferenciu iDEME 2011 organizuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) v spolupráci so Sdružením pro dopravní telematiku z Prahy a so zastúpením Európskej komisie v SR. Záštitu nad konferenciou prevzali primátor hlavného mesta SR Bratislava Milan Ftáčnik a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť Roland Sill. Na konferencii vystúpi aj splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Martin Bruncko na tému „IKT inteligentne, inteligentné IKT (ako základ vedomostnej ekonomiky)“.

Partnermi konferencie sú spoločnosti: CSC Computer Sciences, s.r.o., ICZ Slovakia, a.s., Logica Slovakia, s.r.o. a QBSW, a.s.. Blok konferencie „OPIS POPOLUDNIE“ je organizovaný v spolupráci s MF SR ako SORO OPIS a je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ERDF).

Podrobný program vo formáte .pdf

Registrácia na konferenciu iDEME 2011 je možná na stránke www.ideme.net.

Zdroj/ autor: Milan Ištván, prezident PPP