Veterné turbíny na streche, plyn z kompostu. Tak vyzerá ekonomika 21. storočia

tretia premyselná revolúcia obnoviteľné energie Jeremy Rifkin EFSI

Philippe Vasseur. FOTO-COR

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Summit regiónov a miest 2016

Severofrancúzsky región Hauts-de-France sa stal laboratóriom tretej priemyselnej revolúcie Jeremyho Rifkina. Ako sa vám to podarilo?

Naozaj sme chceli, aby sa náš región stal laboratóriom. Prvou podmienkou pre to bolo zjednotenie všetkých aktérov. Chceli sme sa vyhnúť tomu, aby to bola vec buď čisto politická alebo čisto ekonomická. Prvou prekážkou, ktorú sme museli prekonať bolo zjednotiť politikov, vládnu väčšinu aj opozičnú menšinu, biznisy – všetky firmy v regióne, čo vôbec nebolo samozrejmé – a napokon celé vysoké školstvo – univerzity aj výskumníkov.

Druhou nevyhnutnou podmienkou bolo samozrejme mať víziu, ktorú sme dali dokopy s Jeremym Rifkinom. A premietnuť ju okamžite do konkrétnych projektov. Vychádzali sme z princípu, že projekt nesmie byť nanucovaný zhora, akoukoľvek autoritou, ale že ho navrhnú miestni aktéri, či už mesto alebo firma.

Čítajte aj: Rifkin: Keď sa pýtam lídrov na ich plán B, odpoveďou je ticho

Mohli by sme dať jeden, dva príklady realizovaných projektov?

Dám vám príklad jedného malého a jedného veľkého projektu. Máme výskumníkov, ktorí vyvinuli nové energetické systémy. Zaoberali sa tým, ako možno zachytiť podmorskú energiu tak, aby sa dala využívať. Venovali sa tiež tomu, ako možno využívať vietor, ale nie prostredníctvom veľkých turbín, ktoré poznáme, ale s novým typom individualizovaných turbín na streche bytoviek.

Hlavne v prípade veterných turbín sa nám ich podarilo transformovať najskôr do prototypov a dnes už aj do výroby.

Hovoríte o výskume, alebo o projektoch, ktoré už vyrábajú elektrinu?

Na začiatku to boli výskumné projekty. Ale hlavne v prípade veterných turbín sa nám ich podarilo transformovať najskôr do prototypov a dnes už aj do výroby. Našou úlohou bolo sprevádzať navrhovateľa projektu, až kým ho nezrealizuje. K tomu patrí poradenstvo aj financovanie. Prišli sme s novými nástrojmi financovania.

Ďalším projektom, ktorý je kolektívny, je urobiť z Hauts-de-France región, kde sa najviac využíva vstrekovaný biometán. Ide o výrobu a následné vstrekovanie plynu (z poľnohospodárstva, napr. z kompostu, hnoja či priamo z trávenia dobytku – pozn. red.) do distribučnej siete. Pracovali sme na tom s viacerými typmi aktérov. Vo Francúzsku máme firmu GrDF, ktorá prevádzkuje siete pre distribúciu plynu. A v septembri budeme formalizovať spoluprácu s veľkým technologickým centrom v oblasti biometánu, čo prinesie úžitok obyvateľom regiónu. Beží nám celkovo 350 projektov. Ide o projekty, ktoré sú plus mínus finančne vykryté a ktoré vytvárajú ekonomickú aktivitu.

Financovanie je problém, ale nie najvýznamnejší.

Ako boli tieto projekty financované?

Financovanie je problém, ale nie najvýznamnejší. Najvýznamnejším problémom je mať dobrý projekt. Druhým najvýznamnejším problémom je zabezpečiť, aby existujúci právny rámec nebrzdil nové projekty. Vo Francúzsku máme verejnú správu, ktorá je celkom výkonná, lenže reguláciu vytvára hlavne pre to, čo už existuje. Keď prídete s novými riešeniami, nespadajú vždy do právneho rámca. Dúfame, že sa nám vo Francúzsku podarí získať právo na experimentovanie s novými riešeniami. To sú prvé dve prekážky.

Až potom prichádza financovanie. Využili sme existujúce nástroje financovania vo Francúzsku a v Európe. Vytvorili sme tiež nové nástroje, predovšetkým občiansku vkladnú knižku, ktorá vyzbierané peniaze využíva na financovanie projektov tretej priemyselnej revolúcie. A nakoniec sme cez Európu – Európsky fond pre strategické investície – a v spolupráci s Európskou investičnou bankou a s našim regionálnym parlamentom vytvorili špeciálny investičný fond vo výške asi 50 miliónov eur, ktorý však umožňuje mobilizovať až 250 miliónov eur. Máme k dispozícii celú paletu nástrojov. Ak treba ďalšie, vynájdeme ich.

Veľkým problémom vášho regiónu je nezamestnanosť. Ako tieto projekty prispievajú k vytvoreniu nových pracovných miest?

Áno, náš región má veľmi vysokú nezamestnanosť, asi 12,5 percenta v celom regióne. V niektorých oblastiach je to oveľa viac. Vytvoriť nové pracovné miesta je našou hlavnou prioritou. Firmám, ale aj verejným inštitúciám sa snažíme vysvetliť, že pracujeme na prechode k novému typu ekonomiky, ktorá je prepojená a udržateľná, ale cieľom je vytvoriť ekonomickú aktivitu a pracovné miesta.

Čo očakávate od slovenského predsedníctva, ktoré sa práve začalo. Počuli ste pred tým o Slovensku alebo ste ho už navštívili?

Bol som ministrom francúzskej vlády pre poľnohospodárstvo, rybolov a výživu. V tejto funkcii som Slovensko navštívil pred 20 rokmi.

Ja som pripravený podeliť sa o naše skúsenosti tak, aby sme vytvorili sieť regiónov zapojených do tretej priemyselnej revolúcie.

Máte pocit, že sa to tu trochu odvtedy zmenilo?

Veľmi, veľmi. Hlavne v Bratislave vidno po 20 rokoch veľké zmeny. Bratislavský región budí dojem dynamického regiónu. Dúfam, že začínajúce slovenské predsedníctvo pohne s niekoľkými iniciatívami. Počul som, ako eurokomisár (Maroš Šefčovič), ktorý pochádza zo Slovenska, vyzýval na spoluprácu regiónov, ktoré vstupujú do tretej priemyselnej revolúcie. Vo francúzštine máme výraz „Chiche!“, čo znamená „Poďme na to!“ Ja som pripravený podeliť sa o naše skúsenosti tak, aby sme vytvorili sieť regiónov zapojených do tretej priemyselnej revolúcie.

Má váš región partnerov na Slovensku?

Žiadneho. Máme nejaké kontakty v Holandsku a v Luxembursku…

… v susedných krajinách.

Áno. Ale keby mohlo toto slovenské predsedníctvo vytvoriť sieť týchto transformujúcich sa regiónov, vytvorí Slovensko niečo naozaj dôležité pre Európu.

Čítajte Špeciál: Summit regiónov a miest 2016